PAN BÁRTA JE SLUŠNÝ A STATEČNÝ ČLOVĚK

09.08.2012 08:59

Vážení a milí moji proluxovaní přátelé,

 

oznamuji Vám tímto, že řady našeho sdružení Společná obrana, do kterého se transformovala STOPka, se včera rozšířily o dalšího poškozeného a mocně „proluxovaného“ občana JUDr.Víta Bártu.

 

Podvodníci, kteří pana Bártu napadli, nebyli sice zplnomocněnci společnosti PROLUX , o to horší zrada na něm byla spáchána, že těmi kdo ho podvedli, byli lidé, které považoval za blízké přátele. Mám nyní pochopitelně na mysli Škárku a Kočí.

 

V ostatním je případ pana Bárty identický s Vašimi případy. Pan Bárta rovněž uvěřil slovům podvodníků, kteří ho požádali o půjčku s tím, že jsou v hmotné nouzi. Použili tedy klasického citového vydírání, ačkoli již předem věděli, že svoji hnusnou lež zneužijí obratem proti svému kamarádovi.

 

O to větší křivda je ovšem na panu Bártovi páchána, když je ze stran médií neustále a opakovaně vláčen, jako někdo, kdo se dopustil závažného trestného činu korupce a je veřejnosti předhazován, jako odporný nemorální korupčník.

 

Jediné, čeho se ovšem pan Bárta dopustil, stejně jako my všichni, byla přílišná důvěřivost.

 

Je zajímavé, jak mnoho lidí dokáže podlehnout mediální masírce a když se dozvědí o tom, že Já mám co dočinění s panem Bártou, tak projevují neskrývaný údiv a obavy, proč mám zapotřebí „špinit“ dobré jméno našeho sdružení a svoje jméno spojovat se jménem takového „padoucha“.

 

Na moji otázku v čem spatřují „padoušství“ pana Bárty, ovšem odpovědět nedovedou. Nejčastějším argumentem pak bývá: „Vždyť to říkali v televizi a všude se to píše...“, nebo „...když on je takový divný s tím šátečkem a vůbec bůhví kde k těm prachům přišel“

 

Ti znalejší pak poukazují na nepravomocný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1. Ten rozsudek ovšem tito „znalci“ znají opět pouze v podání médií a nikoho nenapadne zamyslet se nad tím, že pan Soudce rozhodl, tak jak rozhodl, jenom proto, že pan Bárta je poslancem a usoudil, že ze strany poslance je možné i půjčku vykládat jako úplatek.. A to je vše! Nikdo nikdy neobvinil pana Bártu, že by byl někde nějaké peníze zpronevěřil, že by okradl daňové poplatníky, natož, že by jeho vlastní vydělané peníze byly jakýmkoli způsobem „špinavé“ . Kdyby takovéto podezření existovalo, nepochybuji o tom, že by to bylo již dávno vytaženo na světlo Boží a proti panu Bártovi použito.

 

Znovu tedy opakuji, že pan Bárta se snad dopustil lidského pochybení přílišné důvěřivosti, ovšem nikoli trestného činu!

 

Pro mne pak z toho plyne, že stejně, jako jsem se nemohla a nemohu dívat, jak je páchána křivda na Vás všech, nemůže mě nechat lhostejnou ani tato veřejně páchaná poprava nevinného člověka.

 

A když už jsme u těch rozhodnutí Soudů, víte mnozí z Vás sami z vlastní trpké zkušenosti, že soudy dovedou být leckdy pramálo spravedlivé, když nesčíslněkrát i přesto, že viděli co je PROLUX zač, tak soudili striktně formalisticky, dali zapravdu podvodníkům z PROLUXU a odsoudili Vás k úhradě jejich „provize“.

 

Doufám, že mi dáte za pravdu a podpoříte mne v mém dalším boji, který jsem tentokrát vyhlásila médiím. PAN BÁRTA JE SLUŠNÝ A STATEČNÝ ČLOVĚK, kterého si velmi vážím! Navíc je to člověk, kterého stejně, jako mě nenenechávají lhostejným cizí křivdy. O to absurdněji vnímám tedy jeho nynější pošlapanou pověst.

 

Stranou bych pro tentokrát ponechala úvahy o tom komu tato špína házená na pana Bártu může prospět a spekulace o tom, kdo vlastně celý tento špinavý mediální kolotoč odstartoval.