Omezení ve Zprostředkovatelských smlouvách na podporu při prodeji nemovitosti

04.07.2010 20:15

Tento výčet omezení pro smlouvy uzavírané Realitními kancelářemi s klienty, bych ráda za o.s. STOP, navrhla ke schválení našim zákonodárcům:

 

1. Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti, musí být zřetelně označena, zda se jedná o  Výhradní smlouvu, či Nevýhradní smlouvu, již ve svém nadpise.

 

2. Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti nesmí obsahovat ujednání, kterými by byl klient omezován ve svých právech rozhodovat o ceně nemovitosti.

 

3. Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti musí být vždy smlouvou pojmenovanou !

 

4. Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti nesmí obsahovat ujednání, která dovolují Realitní kanceláři požadovat provizi pouze za reklamní činnost, bez součinnosti při prodeji! 

 

5. Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti, pokud je uzavírána se Spotřebitelem, nesmí nikdy obsahovat dovětek, kterým je ujednáno, že je tato Smlouva uzavřena dle Obchodního zákoníku!

 

6. Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti, pokud je uzavírána se spotřebitelem nesmí obsahovat Rozhodčí doložku!

 

7. Ve Zprostředkovatelské smlouvě na podporu při prodeji nemovitosti musí být všechna ujednání jednoznačně a srozumitelně vyjádřena. Odkazy na jakékoli stanovy, jež nejsou součástí smlouvy, jsou nepřípustné!

 

8. Každá Zprostředkovatelská smlouva na podporu při prodeji nemovitosti, musí mít jasně a srozumitelně vyjádřeno, za jakých podmínek a v jakém termínu lze od smlouvy odstoupit! Je nepřípustné, aby klient neměl žádnou možnost odstoupení od smlouvy.

 9. Zprostředkovatelská smlouva o podpoře prodeje nemovitosti nesmí obsahovat ustanovení které automaticky prodlužuje smlouvu v případě, že nebyla vypovězena klientem v termínu platnosti smlouvy!

10. Ve zprostředkovatelské smlouvě o podpoře prodeje nemovitosti musí být čitelně napsáno jméno příjmení a kontaktní údaje na Zplnomocněného zástupce realitní kanceláře, se kterým klient Smlouvu podepisuje.

(Díky Sněhuldě za přínosný postřeh!:o)

 11. Zplnomocněný zástupce realitní kanceláře je povinen vždy ponechat klientovi originál smlouvy, stvrzený jeho podpisem.

12. Zplnomocněný zástupce musí jednat s klientem v souladu s jednotným kodexem chování, platným pro všechny Realitní kanceláře, vlastnící licenci na provozování obchodní činnosti v oblasti realit.

13. Každá Realitní kancelář musí vlastnit licenci která jí umožňuje její činnost. Bez licence na provozování realitní činnosti, nesmí realitní kancelář tuto činnost provozovat!

(díky mému muži Bedřichovi! :o)

14. Smlouvy nesmí mít charakter propagačního materiálu!

 15. Velikost písma musí být dostatečně veliká (minimální velikost 12 bodů)

(díky panu Jaroslavovi za doplnění!:o)

 

 

 Pokud by někdo z Vás, měl k tomuto výčtu, jakoukoli další připomínku, či nápad na omezení, napište mi! Děkuji!