Odpověď pana senátora JUDr Miroslava Antla na můj dopis

21.11.2010 20:07

 https://www.miroslavantl.cz/

Senátor Miroslav Antl podporuje zákaz rozhodčích doložek, směřující k ochraně práv spotřebitelů

 

V neděli 21.11.2010 senátor JUDr. Miroslav Antl písemně reagoval na e-mailové podání paní Světlany Glaserové z občanského sdružení STOP:


 

Vážená paní Glaserová,


 

potvrzují přijetí Vašeho e-mailu, na jehož podkladě jsem (znovu) prostudoval veškeré mně dostupné materiály, jakož i webové stránky Vašeho občanského sdružení, založeného teprve nedávno.

Mimo jiné jsem si na nich (opětovně) přečetl odborný článek pana Mgr. Tomáše Pally, spolupracovníka společnosti „SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., Novákových 8, 180 00 Praha 8“ (viz: https://www.spotrebitele.info), zveřejněný dne 10. února 2010 na internetových stránkách akciové společnosti EPRAVO:

https://www.epravo.cz/top/clanky/zneuzivani-rozhodcich-dolozek-stale-nevyreseny-problem-60076.html.

S argumentací, uvedenou v tomto článku lze (takřka bez výhrad) souhlasit, doporučuji však k přečtení i reakci pana JUDr. Tomáše Sokola coby předsedy představenstva Společnosti pro rozhodčí řízení a.s., publikovanou na těchto stránkách dne 19.2.2010:

https://www.epravo.cz/clanky-a-komentare/jeste-k-rozhodcim-dolozkam-60444.html,kdy bude nutné v rámci legislativních změn zohlednit i jeho“námitky“, týkající se četnosti (statisíce věcí ročně) inkriminovaných sporů i očekávaných zvýšených soudních nákladů, prodloužení lhůt v to nepočítaje.

 

Osobně vítám legislativní snahu, resp. konkrétní návrh, poslanců ČSSD pánů Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce, kteří navrhují řešení ve prospěch občanů (spotřebitelů). K nesouhlasnému postoji české vlády, která údajně připravuje komplexní legislativní změnu, upozorňuji na to, že komplexní změny důležitých zákonů zpravidla trvají několik let (některé dokonce několik desetiletí). Vždycky jsem stál (a budu) na straně řádných občanů, a proto budu podporovat, resp. prosazovat, legislativní změny, které by měly vést k výraznému zlepšení postavení spotřebitelů a k upevnění jejich právní jistoty.

 

Ostatně stejně aktivně jsem se zachoval (jako senátor i místopředseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR) i v rámci projednávání tzv. katalogových podvodů, kdy bylo rovněž argumentováno a slibováno, že jsou připraveny komplexní legislativní změny (podrobnosti jsou uvedeny na mých webových stránkách níže, jakož i v záznamech z plenárního zasedání Senátu Parlamentu ČR na www.senat.cz). Pokud jde o problematiku tzv. rozhodčích doložek, vyžaduje stávající neutěšená situace „operativní“ řešení, tedy změny, které zásadně zlepší aktuální postavení spotřebitelů.

 

Jsem přesvědčen, že danou situaci zatím nejlépe a srozumitelně vystihl bývalý (a bohužel již zemřelý) ombudsman ctihodný pan JUDr. Otakar Motejl ve svém (Vámi zmiňovaném) únorovém parlamentním vystoupení – a mohu se s ním ztotožnit:

https://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/ochrance-zada-zakaz-rozhodcich-dolozek-ve-spotrebitelskych-smlouvach/

Na odlehčení si dovoluji poznamenat, že na rozdíl od Vás si však nemyslím, že by to bylo jeho skutečně „poslední přání“…

 

Závěrem Vás mohu znovu ubezpečit, že se problematikou tzv. rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách budu intenzivně zabývat a budu podporovat novelizaci stávající právní úpravy.

Jak jsem již zmínil, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl sociálně demokratickými poslanci iniciován legislativní proces formou návrhu novely zákona, která chce mj. zprůhlednit pravidla při poskytování spotřebitelských úvěrů a zákaz rozhodčích doložek. Protože v nejbližší době nelze očekávat vítanou legislativní změnu, doporučuji všem spotřebitelům, aby byli při podepisování smluv s inkriminovanými rozhodčími doložkami velice pozorní - až „bdělí a ostražití“, když s ohledem na tíživou ekonomickou situaci lze očekávat další nárůst spotřebitelských úvěrů, ale i s tím spojených úpadků a insolvenčních řízení. I o těchto problémech diskutujeme, mj. i na konferencích a vzdělávacích akcích, z nichž ta nejbližší (pořádaná Asociací občanských poraden) na téma „Jak ovlivňuje nezdravé

zadlužování občany ČR“ se uskuteční dne 29.11.2010 právě v Senátu Parlamentu ČR (viz naše webové stránky: www.miroslavantl.cz).

 

Zcela závěrem podotýkám, že stranou této problematiky nemůže zůstat ani trestně právní aspekt, resp. dopad, tedy odpovědnost z pohledu nového Trestního zákoníku.

 

S pozdravemJUDr. Miroslav   A n t l

senátor ve vol.obv. č.48

 

Odkazy na problematiku katalogových podvodů:

 

Boj proti katalogovým podvodům

 

Senátor JUDr. Miroslav Antl podpořil při jednání ústavně-právního výboru přijetí novely zákona proti katalogovým podvodům

 

Senát schválil novelu zákona proti katalogovým podvodům

 

Poděkování za prosazení zákona