Obdržel jsem od Rozhodčího soudu výzvu, abych se vyjádřil k Žalobě Proluxu.

04.07.2010 10:28

Důležité je, aby jste se vyjádřil ve stanovené lhůtě!!!!! A aby ve vyjádření k Žalobě, zazněla NÁMITKA NA NEPLATNOST ROZHODČÍ DOLOŽKY DLE §15 ODST.2. Zák.216/1994 A DLE §31-33 Zák.Č.216/1994 Sb.

Kdyby Vám Vyjádření vypracovával právník, dohlédněte, aby tam tato námitka byla! Jinak se zbavujete možnosti, namítat Rozhodčí doložku v případě rozhodnutí Rozhodce ve Váš neprospěch! Máme sice již nějaké rozsudky (paní Pšeničková), kdy soud rozhodl v její prospěch i když tato námitka nebyla uplatněna, ale spoléhat se na to nedá!