NEPODEPISUJTE PROLUXU ŽÁDNÉ DOHODY!!!!!

27.12.2012 13:09

V posledních dnech jsem měla několik zpráv, že Valentová rozesílá Dohody o narovnání ve kterých je závazek uhradit PROLUXU 25 000,-Kč.  Jen tak pro nic za nic! Před chvílí mi dokonce volal jeden pán, jehož manželka takovou Dohodu podepsanou odeslala nazpět PROLUXU.

LIDI PROBOHA MĚJTE ROZUM! NIC TĚM PARCHANTŮM NEPODEPISUJTE A NEPLAŤTE!!!!