NAŠE MEDIA MLČÍ A MLČÍ, INFORMUTE LIDI !!!!!

15.11.2011 23:12

Je nutné se 17.listopadu sejít a dát konečně na vědomí našim politikům, že není možné si opasky utahovat donekonečna, jak nám káží od plných stolů (koryt)a čekat, že jejich dluhy zaplatíme vždy jenom my, obyčejní lidé. Takže sjednoťme se v hojném počtu!!!!!!

Obecná porada o nápravě /OPONA/


    Člověče co to čteš, máš velký a důležitý úkol jsi spoluzachránce naší země .

Tím že se zůčastníš demonstrace a vezměš tam známé a každého koho můžeš.

Nikdo jiný to neudělá .

Uvědom si že je milión strášně chytrejch lidí co sedí doma a jsou hrozně nad věcí

 "nás se to netýká"  a dívají se na zprávy a komentují události jak by to udělali oni perfektně.....

.....všechno by udělali nejlépe, ale to je nula 0,kdo nepřijde ten se nepočítá - nula nic nezmění  .   

Je naprosto zásadní aby jste přišli všichni a totálně ovládli PRAHU -

nyní  ovládá  malá skupinka lidí celou ČR je na čase těch pár šmejdů poslat do minulosti .  

Generální  stávka začíná …

  SOUČET ČÁSTEK NA ÚČTECH NAŠICH POLITIKŮ A JEJICH PŘÍBUZNÝCH ? =   

 

 17. listopadu od 14.00  je očekávána velká účast lidí na demonstraci na Václavském náměstí. Kdo může, ať přijede do Prahy .

Ostatní ať přijdou ve 14.00 na hlavní náměstí nejbližšího krajského či okresního města .Vezměte s sebou transparent, státní vlajku, buben popř. jiný hlučný nástroj. Pokud se žádná z desítky organizací, které vyhlásily generální stávku, neujme organizování, stačí když účastníci budou za doprovodu bubnů skandovat slovo DEMISI.

Proč máme stávkovat : Vláda jedná proti zájmům obyvatel naší země, chystá další vlnu zdražování,

která způsobí že většina obyvatel ČR nebude mít na zaplacení nájmu, elektřiny, jídla ,vody a dalších nezbytných životních potřeb.

Je nezbytné se těchto politiků co nejdříve zbavit , aby nestihli schválit další zákony vedoucí k devastaci naší země a nemohli dále beztrestně rozkrádat poslední zbytky národního bohatství a navyšovat zadlužení. Je nutno vytvořit novou vládu, která to zastaví .Tato vláda bude v prvé řadě prosazovat zájmy obyvatel této země a působit ve prospěch zlepšení kvality jejich života. (lze to uskutečnit, je to jen na nás ).

Abychom dosáhli cíle (pádu korupčního režimu) je nezbytná DNE 17. LISTOPADU MAXIMÁLNÍ ÚČAST  na náměstích. Počtem účastníků dejme najevo svoji vůli po změnách .

Od 18. listopadu je zapotřebí blokovat budovu parlamentu např. automobily , barikádami  blokovat dveře ,vjezdy ,vstupy do klíčových budov-

PARLAMENT     VLÁDA      HRAD  (UMÍSTIT TAM TRANSPARENTY )

Mimo Prahu blokovat krajské a okresní úřady, radnice měst, všechny místa kde se zdržují představitelé korupčního režimu .

Mimo Prahu 18. listopadu: V co největším počtu se  shromážděme na centrálních náměstích krajských a okresních měst  od 14.00. 

TYTO ZMĚNY JSOU MOŽNÉ A REÁLNÉ, JE ALE NUTNÉ VYJÍT  DO ULIC A DÁT TÍM NAJEVO ŽE UŽ TOHO MÁME DOST A TRVÁME NA ZMĚNÁCH !

opona2009.zacit.cz

OPONA - ZA RADU NÁPRAVY              Slávek Popelka

                                                                               Richard Georgiev

                                                                               Erik Schmidt

Video generální stávka :  https://www.youtube.com/watch?v=l8eZ0bTs0bk

 

 

Organizační web generální stávky napište tam potřebné :

https://generalnistavka.albums.cz/

 

 

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY ,

KTEŘÍ SE ZAPOJÍ DO ORGANIZOVÁNÍ A 

KOORDINACE GENERÁLNÍ STÁVKY.

 


 

Pražský studentský stávkový výbor oznamuje

 

Připojujeme se tímto ke GENERÁLNÍ STÁVCE

 

vyhlášené iniciativou Vyměnili jsme politiky

 

od 18.11.2011 až do odvolání


Situace v naší zemi je po 22 letech opět neúnosná. Země je rozkradená, pachatelé nepostižitelní a vláda i politické strany běžně porušují Ústavu. Sdělovací prostředky se vyhýbají  slovům nespokojených, stejně, jako tenkrát.

Dne 18.11.2011 přeruší všichni pražští vysokoškolští studenti výuku. A to až do doby, dokud nebudou nastartovány změny, které umožní postavit rozkrádače naší vlasti před soud a politiky před odpovědnost.

Leták k výlepu

18.11.2011 GENERÁLNÍ STÁVKA!

 

 

 

 

Požadujeme vznik nové Občanské ústavy, sestavené podle následujících pravidel:

  • Ústava musí být schválena občany v celostátním referendu.
  • Moc zákonodárná (parlament) a výkonná (vláda) musí být odděleny, při čemž vláda musí být složena ze stranicky neutrálních odborníků.
  • Přímá volba hlavy státu všemi občany, prezident je také stranicky neutrální osobnosti.
  • Parlament musí být volen na základě jednomandátových volebních obvodů namísto neprůhledných přepočtů hlasů.
  • Musí existovat právo občanů na iniciativu a referendum na všech úrovních, které je plně závazné pro dotčenou instituci.
  • Imunita politiků musí být zrušena.
  • Musí existovat možnost odvolat poslance i člena obecního zastupitelstva během volebního období, odhlasují-li to v referendu občané v příslušném volebním obvodu (recall).
  • Platy a benefity volených představitelů občanů musí být stanovovány přímo občany v poradních shromážděních.

 

Nechceme režim založený na nevymahatelnosti práva, organizovaném zločinu ve státni moci i správě, režim, který obchází ústavní principy.

 

Požadujeme, aby ti, kdo nám od Sametové revoluce vládli a ti kdo zde rozkrádali a tunelovali byli učiněni právně odpovědnými a stíhanými za své činy a to i zpětně až k datu 17.11.1989.

 

Požadujeme revizi našeho členství v EU formou celostátního referenda.Obviňujeme vládu ČR z pokusu o prosazení prosazení protiústavních reforem - konkrétně tzv. druhého pilíře.
 

Obviňujeme vládu ČR, že svojí protiústavní činností přímo existenčně ohrožuje nejméně jednu čtvrtinu obyvatel republiky.

Dále obviňujeme vládu, že usiluje o omezení jednoho z nejzákladnějších ústavních práv každého občana - práva na stávku. Dovolujeme si upozornit pány Nečase a Kalouska, že se ČR zavázala dodržovat určité mezinárodní právní normy, kde je toto právo deklarováno.

Je nepřípustné, aby ministerstvo financí a tím i finance 10 mil. obyvatel byly v držení psychicky labilní osoby, která na upozornění o odpovědnosti za nynější stav této země odpovídá fyzickým násilím. Je nezbytné, aby tato osoba byla učiněna nezpůsobilou k řízení ministerstva i rozhodování o nových zákonech a reformách. Pane Kalousku, jste odpovědný za to, že během vašeho působení vzrostl dluh ČR o 488 miliard!

Obviňujeme prezidenta ČR, že porušil své Ústavou stanovené pravomoci tím, že svévolně sjednal vyjímku k Lisabonské smlouvě, vyjímku o nevymahatelnosti práva. Tuto vyjímku neschválila Poslanecká sněmovna ani Senát, takto modifikovaná Lisabonská smlouva je tudíž právně neplatná a takové jednání je protiústavní.

Zároveň obviňujeme prezidenta ČR, že výše uvedeným svévolným protiústavním jednáním zpochybnil jedno z Ústavou garantovaných práv každého občana - právo na vymahatelnost práva. Není přípustné, aby prezident, který se základním prvkem našeho právního řádu, s Ústavou ČR zachází tak, jako s kusem toaletního papíru, dál setrvával ve své funkci.

Ústavu neporušuje jen vláda a parlament, ale i některé parlamentní strany. Tím, že své poslance zavazují smlouvami a nařizují jim, jak mají hlasovat. Ústava doslova říká "Poslanci nejsou vázáni žádnými přikazy".Na závěr připomeňme, že Ústava samotná dává občanům právo postavit se na odpor tomu, kdo by obcházel ústavní principy, nebo se pokusil demontovat práva občanů v Ústavě deklarovaná. A to i prostředky, které jsou za normálních okolností nepřípustné.

Z tohoto důvodu také zvažujeme možnost právních kroků vedoucích k zákazu činnosti ODS jakožto subjektu, který opakovaně obchází ustanovení Ústavy ČR a svým jednáním ohrožuje obyvatelstvo České republiky.


Dnešní (25.10.2011) jednání Sněmovny s proškrtáním zákona o veřejných zakázkách jen dokazuje, jak je současný systém nereformovatelný a neschopný udělat cokoliv proti velké finanční kriminalitě. Je tudíž nezpůsobilý k vedení této země, která je velkou korupcí prorostlá.

Z toho důvodu vyzýváme občany ke svržení Nečasovy vlády jako vlády nezpůspbilé a nastolení takových ústavních pořádků, které zajistí právní i faktickou odpovědnost volených zastupitelů. Tento režim je zločinný, už jen tím, jak opakovaně obchází ustanovení Ústavy ČR.