Na jakou adresu A V JAKÉM TERMÍNU, mám odeslat Žádost o Neprodloužení smlouvy?

04.07.2010 09:08

 Žádost o neprodloužení smlouvy odešlete hlavně VČAS!

Tedy tak, aby došla do Proluxu před uplynutím dvouměsíční lhůty před ukončením doby platnosti smlouvy! Je to chyták! Takže, když jste podepsal smlouvu dejme tomu 15.8.2009, musí být žádost DORUČENA Proluxu PŘED 15.6. 2010 !!! Jinak vám to neuznají a smlouva se automaticky prodlouží!

Korespondenční adresa Proluxu :

Karolina Valentová

Realitní kancelář Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819,

Poslat je to třeba DOPORUČENĚ A S DODEJKOU!!!!

VZOR Žádosti o neprodloužení smlouvy těsně před vypršením roční lhůty

 

číslo sml.............

 

Uzavřené dne.............

 

mezi mnou......jméno příjmení, adresa

 

a makléřem.....Jméno příjmení (pokud víte) jako zplnomocněným zástupcem Realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908, DIČ: CZ26731908

 

 

Výše specifikovaná smlouva byla uzavřena na dobu 12 měsíců.

Žádám Vás tedy tímto ve smluvně ujednaném termínu dvou měsíců před vypršením platnosti smlouvy, o ukončení platnosti této smlouvy ke dni............!

 

Žádám Vás zároveň o vyjádření k mé žádosti do 7 dnů od doručení této žádosti! Pokud nebude na mou žádost v tomto termínu sděleno Vaše stanovisko, považuji Vaše mlčení za souhlas a smluvní vztah mezi mnou a Realitní kanceláří Prolux Consulting Int. s.r.o. Za ukončený .

 

Žádám Vás zároveň, aby veškeré fotografie a informace týkající se mojí nemovitosti, byly ze všech Vašich inzertních serverů k datu ukončení smluvního vztahu, odstraněny!

 

 

 

V..........................Dne......................Jméno Příjmení Podpis.................................