Manuál Makléřů Proluxu

14.05.2011 08:09

Podepisování smluv (výňatek)

V okamžiku, kdy budete mít vyplněnou smlouvu o zprostředkování vyčkejte, až klient dovyplní přílohu s dotazníkem, popřípadě mu pomožte napovídáním, co do které položky vyplnit. Jak majitel dotazník vyplní, připomente mu, že je zapotřebí se na spodní straně dotazníku podepsat a zároveň ho nechte podepsat i vámi předvyplněnou smlouvu,a to bez zvláštního upozornění na důležitost tohoto okamžiku. Z těchto vyplněných dokumentů vytrhneme list č.4 a vložíme ho do firemních desek a desky zavřeme a položíme na stůl. Po celou dobu vyplňování a podepisování rozvíjíte rozhovor na téma které majitele upoutá. Na dotazy neodpovídáte pouze uvedete, že je možné telefonicky se spojit se "supervisorem" a ten popřípadě vše vysvětlí.

Smlouvu nechte podepsat pouze klienta (smlouvu nepodepisujte za Prolux) a všechny výtisky si ponechte u sebe ke schválení! Všechny tři výtisky smlouvy o pronájmu reklamní plochy podepsané pouze ze strany pronajímatele předáte při ranní poradě OR.

Celý manuál Vám můžeme zaslat na vyžádání mailem

stopprolux@seznam.cz