Jen pro zajímavost

08.11.2010 16:10

Všem, kteří byli odmítnuti občanským sdružením SOS

 

 

Tabulka rozdělení dotačních prostředků nestátním neziskovým organizacím na podporu realizace projektů v oblasti ochrany spotřebitele na rok 2010

 

Poř. č.

Žadatel

Název projektů

Přidělená částka v Kč

 

1.

2.

3.

1.

OSS TEST

Praktická pomoc pro spotřebitele

0,-

2.

OSS TEST

Vydávání spotřebitelského časopisu TEST v elektron. i tištěné podobě

5,000.000,-

3.

Sdružení obrany spotřebitelů

SOS

Ochrana spotřebitelských práv a kultivace podnikatelského sektoru

5,300.000,-

4.

Remedium Praha

Posílení spotřebitelské zodpovědnosti formou vzdělávání

0,-

5.

Finanční gramotnost, o.p.s.

Zvyšování informovanosti spotřebitelů ve vztahu k finančním institucím

0,-

6.

PRO-BIO LIGA

Monitoring cen a nabídky biopotravin

0,-

7.

Hnutí DUHA

Pozor, zeleně natřeno!

0,-

8.

Sdružení spotřebitelů Praha

Věstník – sdružení spotřebitelů

0,-

9.

Člověk v tísni, o.p.s.

Prevence a samoregulace – nástroj kultivace v oblasti zadlužování

0,-

10.

Sdružení českých spotřebitelů

Klíč SČS k ochraně spotřebitelů: Vlastní odpovědnost spotřebitelů a čisté konkurenční prostředí

3,300.000,-

11.

Asociace občanských poraden

Spotřebitelské poradenství

400.000,-

12

Generation Europe, o.s.

Inovativní nástroje a metody pro učitele a lektory spotřeb. vzdělávání

1,000.000,-

 

C e l k e m

 

15,000.000,-