Jaký je rozdíl mezi trestním oznámením a žalobou???

04.07.2010 09:31

Žaloba se podává k Soudu podle příslušnosti projednávané kauzy. V případě Proluxu, je to

Obvodní soud pro Prahu 1,

Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1.

Žalobce musí při podání žaloby zaplatit soudní poplatek. V případě žaloby na neplatnost Smlouvy je to 1000 Kč.

Žalobce si musí sám zajistit důkazy. Podání nechá buďto vypracovat od právníka, nebo si je napíše podle vzorů dostupných na internetu. Žaloba musí mít všechny právní náležitosti, aby ji soud přijmul.

 

 

Trestní oznámení se podává na policii. Buďto v místě bydliště s vámi sepíše trestní oznámení do protokolu policista na služebně,  nebo v našem případě lze posílat Trestní oznámení i přímo na

Kpt.Luboše Hanzlík, Krajské ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení  ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096 

 

V případě Trestního oznámení, vede vyšetřování příslušné oddělení policie a žalobu k soudu podává Státní zástupce.

Za podání trestního oznámení se žádné poplatky neplatí a po formální stránce je jednodušší.

 

(Vzor trestního oznámení najdete na úvodní stránce vlevo dole)