Jak se EF snažil očernit Fabia Jungmanna

06.12.2010 17:54

28.4.2010 přišlo EF CZ s tvrzením, že je Fabio Jungmann Fiory (předseda
sdružení HELP) vydírá a chce po EF 600.000,- Kč

Tuto reportáž protlačilo do hlavních zpráv TV NOVA

Předseda toto kategoricky odmítá a odkazuje na článek v novinách,

https://www.finexpert.cz/Rubriky/Eurofinancial-CZ-Podvod-nebo-vydelek/sc-17-s
r-1-a-25826/default.aspx

kde ještě před uveřejněním reportáže upozorňuje, že EF připravilo další
podvod, tentokrát na jeho osobu.

Televizi NOVA jsme upozornili, že reportáž není zcela objektivní, protože
redaktor ignoroval důkazy, které mu byly nabídnuty a jasně by prokázali, že
tvrzení EF CZ je lež.

Níže najdete odkaz, kde si můžete stáhnout první výzvu redaktoru a jeho
nadřízenému, kterou jsme následně zaslali i právnímu oddělení televize,
neboť jsme od redaktora nedostali vysvětlení. Součástí jsou i důkazy, které
prokazují, že nikdo EF CZ nevydíral a vše bylo účelově připraveno.

DŮKAZY stahujte zde:
https://www.atlaszabavy.cz/fabiodokumenty/EFaTVNOVA.rar

I přes opakované výzvy nám doposud nikdo z TV NOVA nepodal vysvětlení. Proto
budeme řešit věc soudně a budeme žádat dotočení reportáže a uvedení věci na
pravou míru. Nebyl nám dán totiž prostor k vyjádření a reportáž v této
zkrácené formě vrhá špatné světlo na předsedu a tím pádem i na sdružení
HELP.