Obdržel jsem rozsudek rozhodčího soudu, v můj neprospěch! Co mám dělat????

04.07.2010 09:32

Nenechte se zmást větou uvedenou v závěru rozhodčího nálezu, že se proti němu nelze odvolat - tato věta vyplývá pouze z toho, že vyšší (odvolací) stupeň u podvodníků již neexistuje 


Rozhodčí nález není ničím jiným než soukromým právním názorem soukromé osoby! Jeho nebezpečí spočívá pouze v tom, že pokud jeho platnost nenamítnete u soudu, stává se exekučně vykonatelným.


Rozhodčí nález je tedy nutno soudně zrušit! Je to (laicky řečeno) v podstatě totéž co odvolání, jen se to jinak jmenuje!


Pokud tedy podobný nesmysl dostanete - nelekejte se a bezodkladně podejte žalobu na zrušení rozhodčího nálezu spolu s návrhem na odložení vykonatelnosti exekuce