Horká brambora, aneb cesta za právy II.

22.01.2011 06:33

Horká brambora, aneb cesta za právy II.

Horká brambora se tedy dále valí ulicemi Prahy. Snad díky nadázejícímu jaru a s ním předvolební nálady (či náhlému prozření) některých poslanců, jsou její další zprávy o poznání příznivější.

Zde předkládám korespondenci mezi mnou, paní H. a panem poslancem Bratským, ze které je patrno, že to jde, když se chce!
Zároveň tímto děkuji paní H. za aktivní podporu při pošťuchování pana poslance.


Vážená paní H., vážená paní G.,
navazuji na naši předchozí komunikaci ve věci rozhodčích doložek a v
příloze posílám dva materiály Parlamentního institutu, na který jsem se v
této věci obrátil s dotazy. Nevím, jak moc je to využitelné pro aktuální
českou praxi a stav kauzy Prolux, možná spíše do budoucna, pro novou vládu
a novou povolební sněmovnu, až se bude řešit nějaká nová právní úprava
rozhodčích soudů, doložek apod. V případě dalšího šíření či použití jen
připomínám, že je potřeba citovat Parlamentní institut či přímo autora
materiálů jako zdroj.

Současně bych Vás rád informoval, že jsem na základě Vašich podnětů ve
věci rozhodčích doložek (a nepřímo i Proluxu jako modelového příkladu)
podal písemnou interpelaci na ministryni spravedlnosti a ministra vnitra.
Odpověď by měla dorazit v horizontu cca 30 dnů a následně Vás o ní budu
informovat.

S pozdravem

Petr Bratský
poslanec PS PČR


Z přeposlané korespondence mezi panem poslancem Bratským a
panem MGr. Štěpánem Pecháčkem

Hezký den,
> poslední dobou se mi ozývá více občanů, kteří se cítí poškozeni tím, že
> podepsali v nějaké smlouvě rozhodčí doložku a oni se nemohou pak bránit
> soudně. Často argumentují tím, že legislativa zemí EU je v tomto lepší
> než naše a někde jsou dokonce rozhodčí doložky ve spotřebitelských
> smlouvách zakázány. Měl bych proto tyto okruhy dotazů:
> Jak řeší problematiku rozhodčích řízení / doložek legislativa EU jako
> celku (pokud řeší) a jak je tomu v různých členských zemích?
> Liší se přístup k případnému omezování rozhodčích doložek někde podle
> typů smluv (spotřebitelských, obchodních, nájemních...), ve kterých
> mohou/nemohou být sjednávány?
> Jak je to s následnou přezkoumatelností/napadnutelností rozhodčích
> nálezů u obecných soudů v zemích EU?
> Existují-li nějaké starší studie na podobné téma, budu rád za jejich
> poskytnutí.
>
> S díky a s pozdravem
>
> Petr Bratský
> poslanec PS PČR
>

Vážený pane poslanče,

v příloze zasíláme práce Parlamentního institutu, které máme k problematice
zpracovány, jsou v nich obsaženy veškeré relevantní zdroje, které se nám k
tématu podařilo dohledat. Podrobnější analýza by vyžadovala delší časový
horizont.

Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D.
Parlamentní institut
Vedoucí Oddělení všeobecných studií

Tak aspoň něco, kdyžuž nic :o)

(Za všechny vyproluxované, z poslanecké sněmovny zdraví Brambora Horká)