Horká brambora, aneb cesta za právy hloupějších

22.01.2011 06:31

Jsi Spotřebitel? Máš problémy? Podvedl Tě podnikatel? Naletěl jsi na medové řečičky nějakého lichváře, nebo realitního makléře?
Stejně dobře si můžeš jít stěžovat za roh do cukrárny, jako na sdružení na obranu spotřebitelů SOS, TEST, nebo Spotrebitel.cz!

Zákony české republiky zcela vědomě a zároveň v rozporu se všemi doporučeními a ustanoveními Komise Evropské Unie, naprosto ignorují úpravu legislativy směrem k posílení práv spotřebitelů!

V tomto státě zkrátka vládne právo džungle…právo silnějšího, vychytralejšího, prolhanějšího!

Včera jsem jen jedním okem mrkla na pořad v ČT, který uváděla paní M.Jílková. Opravdu mi stačilo pár minut a chtělo se mi z toho samolibého výrazu a slov pana Judr.Sokola zvracet!
Takže skutečně, stejně jako v džungli, platí (podle jeho slov) i v právním prostředí přirozený výběr. Nejsi dost ostražitý, nebo bdělý, tak plať! Bydli si pod mostem! Žer si z popelnice! Co bychom se starali o nějaké pitomce, kteří neumí číst!
Máš barák, jsi slušný, důvěřivý a málo bdělý? Tak buď rád, že jsi rád a buď raději zticha a hlavně to nikde neinzeruj! Nebo přijdeš o vše, ani se nenaděješ!
Myslíte, že to není možné! Že přeci existují desítky zákonů Občanského zákoníku, které chrání spotřebitele! Tak si je zkuste uplatnit!

Jako horká brambora jsem si připadala, když jsem se snažila doprosit se právní ochrany!

Při tom právní ochrany nikoli pro mou osobu a kvůli problému s vadným mobilem.

Právní ochrany jsem se doprošovala v zájmu stovek lidí podvedených jednou nejmenovanou realitní kanceláří! V zájmu stovek lidiček, které tato RK beztrestně a nepokrytě pod záštitou Práva silnějšího, okrádá již několik let! A okrádá stále průběžně, nyní teď!

Každým dnem, v každém okamžiku obětí přibývá! I přes všechna varování ve sdělovacích prostředcích! A nikdo z kompetentních není ochoten učinit tomuto řádění přítrž!

Jak naivní jsem byla, když jsem se domnívala, že v tomto státě je možné(jako ve většině civilizovaných zemí). To, že se jednoduše domluví určitá skupina lidí a rozhodne se aktivně bránit svá práva, podáním hromadné žaloby!
Vězte tedy naivní vážení! Není to možné!

Směrnice OSN pro ochranu práv spotřebitelů (z r.1999) to sice rovněž doporučuje:
(f) Svoboda vytvářet spotřebitelské skupiny a jiné odpovídající skupiny nebo organizace a příležitost těchto organizací prezentovat svá stanoviska při ovlivňování rozhodovacích procesů

Ovšem tato svoboda je ve skutečnosti velmi velmi omezena!
Podmínkou toho, aby taková skupina lidí, mohla podat zápůrčí žalobu na pozastavení činnosti firmy, z jejíž strany hrozí nebezpečí, že bude ve svých nekalých praktikách a nepřiměřenému obohacování se na úkor spotřebitelů pokračovat.
Tou podmínkou je, že tato skupina lidí, musí mít statut Občanského sdružení a nejméně 2 roky působnosti!
Škoda toto sdružení (kdyby to někoho napadlo dříve), mohlo fungovat již bezmála 5 let! Neboť stížnosti podvedených v internetových diskusích, lze vystopovat zpětně až do r.2006

Nové znění směrnice o zdržení se protiprávního jednání ("směrnice o zápůrčích žalobách")
Publikováno: 10.9.2009
Autor: Odbor 04200
Dne 1.5.2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové znění směrnice o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.

Původní směrnice z r. 19981 byla několikrát změněna a aby nedocházelo k chybnému výkladu v různých jazykových verzích, byla z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti kodifikována. Nové znění bylo vydáno jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. Transpozice byla provedena do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Na základě směrnice mohou subjekty k tomu oprávněné zahájit řízení o zdržení se protiprávního jednání, tedy podat tzv. zápůrčí žalobu. Touto žalobou se subjekty mohou domáhat určitého negatorního nároku, tedy aby daný podnikatel, který svým jednáním poškozuje kolektivní zájmy spotřebitelů, v tomto jednání ustal. Předpokladem je, že se protiprávního jednání rušitel dopouští opakovaně, popř. hrozí nebezpečí, že se jednání dopustí v budoucnu. Žalobou se tedy nelze domáhat individuálních nároků spotřebitele, jakým je např. náhrada škody, protože cílem směrnice je veřejný zájem spotřebitelů a dosažení preventivního účinku.

Může se jednat o klamavou reklamu, vábivou reklamu (výzva ke koupi produktů za určitou cenu, ale obchodník dostatečné množství těchto produktů úmyslně nezajistil), prodej mimo obchodní provozovny (častým jevem je případ, kdy spotřebitel, často nevědomě, podepíše své prohlášení o vyžádání si osobní návštěvy v místě bydliště; obchodník posléze brání spotřebiteli uplatnit jeho právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy, jež se vztahuje na prodej mimo obchodní prostory), spotřebitelský úvěr (používání nepřiměřených smluvních podmínek), aj.


Oprávněné subjekty jednoho členského státu mohou dokonce vystupovat na ochranu spotřebitelů i v jiném členském státu. Subjekty jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob, který vede Evropská komise. Pravidelně jej aktualizuje a uveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie každých šest měsíců. Za Českou republiku jsou oprávněny tyto subjekty: Sdružení českých spotřebitelů, SOS — Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. (dříve Sdružení obrany spotřebitelů České republiky), Občanské sdružení spotřebitelů TEST a Spotřebitel.cz (dříve Spotřebitelský poradenský a informační servis). Žalobu však může podat rovněž jakékoliv sdružení, v jehož stanovách je jako cíl uvedena ochrana spotřebitelů.

Žádost o zařazení do seznamu může Ministerstvu průmyslu a obchodu předložit jakékoliv sdružení, které bylo založeno v souladu s právním řádem ČR, aktivně působí v oblasti ochrany spotřebitelů alespoň po dobu dvou let, je nezávislé a neziskové a má k ČR vypořádány veškeré finanční závazky. Ministerstvo na základě této žádosti navrhne Evropské komisi zařazení do seznamu (ustanovení § 25 odst. 4 a 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Takže papírově je vše jakoby náležitě právně ošetřeno!

Jaká je ale realita?

Realita je HORKÁ BRAMBORA! Sdružení, jež mají kompetence, nemají prý peníze na právníky (co milionové státní dotace?) …možná ale nemají spíš chuť a čas a náladu, zabývat se takovým realitním molochem. Bojí si možná spálit si své prstíky! Raději budou řešit roztrhané boty, zkyslé jogurty…..Je to jednodušší, pohodlnější a každopádně tolik neriskují! Proč by se namáhali, když spotřebitelé jim na jejich aktivity beztak přispějí...ze svých daní!

Ale já se zatím nevzdávám. V cukrárně to nevyšlo, pokutálím se tedy dál…Může se taky stát, že třeba časem vychladnu, nebo na mě cestou někdo šlápne a bude…..pokoj!