Historie, důvody založení a cíle o.s. „Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“

26.07.2012 16:20

o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám STOP vzniklo v červenci r.2010 , jako spontální reakce na nekalé obchodní praktiky společnosti PROLUX Consulting Int.s.r.o. která za dobu svého působení na realitním trhu připravila své klienty odhadem o několik stovek milionů korun.

 

Účelem založení sdružení, tedy bylo sdružit klienty poškozené výše jmenovanou společností ke společnému organizovanému odporu. V současné době čítá naše volné sdružení kolem 300 členů.

Příspěvky jsou vzhledem ktomu, že jsou naši členové spíše ze slabších sociálních vrstev-dobrovolné a bývají využity hlavně na úhradu telefonu a jiné drobné výdaje spojené s provozem sdružení.

 

Zhruba ve stejné době kdy bylo sdružení založeno, byl spuštěn i provoz webových stránek www.stop-prolux.net Na těchto stránkách jsou od samého začátku shromažďovány volně přístupné informace a rady týkající se možností obrany v případě napadení PROLUXEM. Součástí stránek je rovněž diskuse, kde si mohou poškození klienti přímo sdělovat navzájem své neblahé zkušenosti

Vzhledem k tomu, že PROLUX své neoprávněné pohledávky vůči klientům vymáhá soudní cestou, jsou na stránkách volně přístupné i rozsudky a jiné dokumenty, které mohou posloužit právníkům poškozených klientů v jejich konkrétních sporech.

 

Největším zlem ovšem v r.2010 kdy bylo sdružení založeno, byly rozhodčí nálezy, které jakožto vykonatelné exekuční tituly ohrožovaly klienty bezprostředně na majetku. V době vzniku sdružení používala totiž společnost PROLUX vůči svým klientům rozhodčích doložek u soukromé společnosti Sdružení rozhodců a.s. v Brně jehož rozhodci na 100% rozhodovali ve prospěch PROLUXU od kterého jim plynuly pravidelné tučné příjmy (v průměru 2 rozhodčí nálezy denně). Nejakutnější prioritou sdružení se tím pádem stal cíl prosadit legislativně

zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách.

 

Jako zakladatelka a předsedkyně sdružení, jsem tehdy oslovila napříč politickým spektrem poslance i senátory, oslovila jsem rovněž mimo jiné Českou obchodní inspekci, kancelář Ombudsmana, Ministra spravedlnosti JUDr.Jiřího Pospíšila i Presidenta republiky Václava Klause a mnoho dalších veřejně činných osob a taky sdružení a organizací zabývajících se ochranou spotřebitele (jako třeba SOS) o nichž jsem se domnívala, že jsou schopni nám pomoci. (Od SOS jsem se vtipně po dvou měsících dočkala odkazu na vlastní stránky)

 

Bylo rozesláno několik stovek e-mailů, na které jsem ovšem obdržela jen zlomkové množství odpovědí. Převážná většina zákonodárců se při tom vyjádřila v tom smyslu, že mají lidé číst, než něco podepíší – a že když nečetli a podepsali, tak je to jejich problém.

 

V několika případech mi bylo oznámeno, že „pláču na špatném hrobě“ respektive, že osoba na kterou jsem se obrátila není kompetentní daný problém řešit.

 

V několika případech pak byla projevena lítost nad stávajícím neutěšeným stavem zákonů, které takto nedostatečně chrání spotřebitele před podvodníky a bylo mi uděleno pár věcných rad a doporučení.

 

Jediní, kdo na mé volání o pomoc reagovali okamžitě a konstruktivně, byli poslanci za VV Karolina Peake a Viktor Paggio, kteří vzápětí po prvotním kontaktu se osobně zúčastnili naší demonstrace na Václavském náměstí před sídlem PROLUXU, kde jsme nahlas vyjádřili svoji nespokojenost s nedostatečnou ochranou spotřebitelů ze strany státu a vyhlásili petiční akci za zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Na demonstraci byla přítomna i ČT.

 

V návaznosti na tuto akci pak K.Peake i V.Paggio vynaložili veliké úsilí k tomu, aby se o rozhodčích doložkách začalo v Parlamentu jednat. Díky jejich snahám prošel schvalovacím procesem zákon o rozhodčím řízení podepsaný letos v lednu Presidentem republiky jímž rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách sice zakázány nebyly, ale jejich použitelnost byla velmi jednoznačně vymezena. Tato nebezpečná zbraň, pomocí níž se společnost PROLUX na úkor svých klientů neoprávněně obohatila o stamiliony korun tak ze smluv této společnosti zmizela.

Toto já osobně považuji za zásadní a prozatím největší úspěch činnosti o.s.STOP

 

Dále jsem jako zplnomocněný zástupce poškozených klientů jednala s orgány činnými v trestním řízení, neboť již před založením o.s.STOP, bylo na společnost PROLUX uplatněno přes 300 trestních oznámení. Po 4 letech však bylo vyšetřování za podivných okolností „zameteno pod koberec“. Proti tomuto kroku jsem se opakovaně odvolávala u Vrchního i Nejvyššího státního zastupitelství. Dostalo se mi však pouze odpovědi, že podle názoru Státní zástupkyně JUDr.Jany Polanské, nebyla naplněna skutková podstata trestného činu podvod, neboť nikdo nenutil klienty k podpisu násilím! Causa PROLUX byla překvalifikována z trestného činu na pouhý přestupek a předána k došetření ČOI.Celkově bylo loni v květnu než bylo vyšetřování zastaveno, uplatněno již přes 500 trestních oznámení.

 

Souběžně s mojí prozatím marnou snahou dotlačit Policii ČR OHK a Státní zastupitelství k tomu, aby bylo vzneseno proti prokazatelným podvodníkům obvinění z trestného činu Podvod a Zločinné spolčení, jsem podala u Obvodního soudu pro Prahu 1 Hromadnou žalobu o zastaverí protiprávního jednání podepsanou stovkami poškozených klientů. První jednání o této žalobě, bylo nařízeno na 17.5.2012 v 10:00 u Obvodního Soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14.

 

Tuto žalobu jsem podala jako laik, jelikož v té době mi pomoc odmítlo i několik renomovaných Advokátních kanceláří s tím, že můj boj je předem ztracený a že smlouvy PROLUXU jsou neprůstřelné. S tímto konstatováním, jsem se ovšem smířit nehodlala a do boje jsem se pustila na vlastní pěst.

 

Během dvou let trvání o.s.STOP se na mě obrátilo již více jak 400 obětí PROLUXU, kterým kromě rad a doporučení praktického charakteru, podávám i první psychologickou pomoc. Vzhledem k tomu, že jsem sama v důsledku setkání se zlem zvaným PROLUX zažila na vlastní kůži nervový otřes, vím tedy jak se tito lidé cítí a jaká slova potřebují slyšet.

 

Denně takto vyřizuji 1-3 telefonáty a 1-3 dopisy nových poškozených klientů denně. Kromě toho komunikuji průběžně se všemi klienty kteří se na mě obrátili dříve.

 

Pro tyto klienty vypracovávám zdarma nejen různé dopisy adresované právníkům PROLUXU, ale i Žaloby na určení neplatnosti smlouvy, Odpory a Vyjádření k Platebním rozkazům, Odvolání Usnesení soudů na nařízení exekuce a mnohé jiné.

 

Tato má činnost již přinesla své ovoce v podobě několika rozsudků ve prospěch poškozených klientů.

 

Během doby se mi podařilo najít i dvě Advokátní kanceláře a advokáty Mgr.Dagmar Vítů Peckovou a Mgr.Marka Ječmene, kteří jsou ochotni zastupovat poškozené klienty (většinou v obtížné finanční situaci) za minimální honoráře.

 

Jelikož jsem si za dva roky trvání činnosti o.s. STOP ověřila, že zcela zastavit podvodné praktiky právnických osob v naší zemi není vůbec jednoduché a jelikož společnost PROLUX není ani zdaleka jedinou společností, která se podvodů na důvěřivých spotřebitelích dopouští, rozhodla jsem se zahájit preventivní opatření formou osvěty.

 

A jelikož má původní profese je spíše tvůrčího charakteru, zavrhla jsem tedy možnost suchopárných přednášek a založila divadelní společnost s názvem „ Když ptáčka...“

 

Osvětová činnost tak bude probíhat hravou formou, kdy do divadelního představení budou postupně vtahováni diváci, kteří si budou moci na zinscenovaných situacích sami odzkoušet, jak říci podvodníkům -NE. Což je podle mého názoru právě tím zásadním momentem, kdy do domu klienta vstupuje školený sociotechnik a napadený důvěřivý člověk pak leckdy sice podvědomě cítí, že není vše tak zcela v pořádku, ale nakonec podlehne přesvědčování, právě pouze z důvodu, že NEUMÍ ODMÍTAT.

 

Do budoucna je pak našim záměrem vyhotovit z živě natočených divadelních představení výukové filmy, které by mohly být na DVD nosičích následně nabízeny jako výukový materiál kupříkladu školám. Aby nebyly informace zveřejňované na našich webových stránkách omezeny pouze pro uživatele internetu, rádi bychom ještě začali vydávat i vlastní časopis.

 

Není pochyb otom, jak naléhavá je nutnost podobné prevence v současné době, kdy jsou podvodníci všeho možného druhu každým rokem čím dále zůvěřilejší a jejich vynalézavost jak podvádět je čím dál sofistikovanější. Počet obětí, které se tak dostávají do leckdy neřešitelných životních situací, končících nezřídka exekucí jejich majetku tak rok od roku narůstá a dokud nezačnou orgány státní moci uplatňovat vůči podvodníkům více účinných represí, zůstane tak podobná prevence jedinou ochranou občanů před mocnostmi zla.

 

Abychom ovšem pouze neléčili důsledky choroby, ale vykořenili zlo v jeho jádru, je třeba provést mnohé zásadní změny v zákonech, které v současné době umožňují mnohé podvodné praktiky naprosto legálně.

 

S velikou radostí, jsem tedy uvítala nabídku pana Víta Bárty, který od června tohoto roku začal jednak podporovat naše sdružení svými dotacemi a zároveň mi bylo nabídnuto podílet se aktivně i na námětech pro změny v legislativě.

 

Souběžně jsem začala jednat s Mgr.Davidem Ondrejkovičem o sloučení  sdružení Společná obrana, STOP a Antibezreklamky. V současné době se již připravují nové stanovy.