Formulář pro Vedlejší účastníky k žalobě proti Světlaně Glaserové NA OCHRANU DOBRÉ POVĚSTI PROLUXU

15.03.2011 18:39

 

Krajskému soudu v Praze

Nám.Kinských č.5

Praha 5, 150 75

Ke Sp.Zn.: 46 Cm 177/2011

Věc: Oznámení o vstupu do řízení jako vedlejší účastník podle § 93 zákona

č. 99/1966 Sb. ve znění pozdějších novelizací (Občanský soudní řád)

Tímto oznamuji svůj vstup do soudního řízení na straně žalované Světlany Glaserové, Pětihosty 73, 251 67

proti žalobci PROLUX Consulting Int. s.r.o., IČ: 26731908, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí číslo popisné 819, PSČ 110 00, jako vedlejší účastník podle § 93 zákona č. 99 / 1966 Sb. ve znění pozdějších novelizací (Občanský soudní řád).

Vstup do řízení je v souladu s mým právním zájmem, neboť se cítím být poškozen klamavým jednáním žalobce a můj vlastní soudní spor čeká na projednání u (Obvodního, Krajského, Rozhodčího atd. soudu v.......pod Sp.Zn....)  a z vlastní zkušenosti tedy mohu dosvědčit, že žalovaná si příběhy poškozených klientů nevymýšlí, ale pouze je zaznamenává a zveřejňuje. Svůj právní zájem mám též na výsledku řízení, neboť ten může zásadním způsobem ovlivnit mou právní jistotu.

V......................dne.........................................podpis....................................