Finta splátkových firem je jen cár papíru, rozhodl soud

22.07.2010 16:45

https://aktualn24.6.2010 | Tomáš Fránek

Brno - Soud vůbec poprvé v Česku rozhodl, že rozhodčí doložky jsou ve spotřebitelských smlouvách uzavíraných se splátkovými společnostmi jednoznačně neplatné.

A verdikt rozhodce označili soudci Krajského soudu v Ostravě na základě evropských směrnic za listinu bez jakékoliv právní závaznosti. "Jedná se o toliko právně nicotný a bezúčinný popsaný list papíru," rozhodli soudci.

Jde o další útok soudů na fintu splátkových firem, podle které jsou rozhodčí doložky možnost jak se při sporech se svými dlužníky vyhnout soudu. Desetitisíce lidí už na nenápadný odstavec ve své smlouvě doplatily.

Je to nefér praktika

Splátkové firmy tak zatím narazily u Vrchního soudu v Praze, který rozhodl, že není možné, aby se rozhodčí doložka ve smlouvě odvolávala na neurčitého rozhodce, který bude ad hoc jmenován.

Soudci Městského soudu v Brně zase zrušili rozhodčí nález, vydaný firmou I. Moravská rozhodcovská společnost, a rozhodli, že spor klientky se společností FinPomoc.cz musí vyřeší klasický (řádný) soud.

Ostravský případ je přitom podobný jako tisíce jiných. Žena dlužila společnosti Profi Credit přes dva tisíce korun na nespláceném úvěru.

A protože žena a firma podepsaly smlouvu, podle které měl jejich spor vyřešit rozhodce, doputoval případ tam. A rozhodce vydal verdikt, podle kterého má žena zaplatit celkem téměř dvacet tisíc korun.

Žena nakonec vyhlásila na svůj majetek bankrot a splátková společnost žádala v insolvečním řízení, aby soud uznal její pohledávku.

Krajský soud v Ostravě, jehož verdikt zveřejnil na serveru Jiné právo právník Pavel Uhl, ale rozhodl, že žena opravdu dluží jenom dvě splátky úvěru a částku 1199 korun jako pokutu za nesplácení úvěru. Další dluh ve výši 16 tisíc korun, kterou měla žena zaplatit jako smluvní pokutu, ale soud narozdíl od rozhodce neuznal.

Dohodu o smluvní pokutě označil soud za neplatnou. "Smluvní pokuta dosahuje 400 procent dluhu, to považuje soud za výrazně nerovnovážné v neprospěch spotřebitele," rozhodli soudci.

A na základě evropské směrnice také soudci rozhodli, že řešení sporů u rozhodce není férové řešení pro spotřebitele a jednostranně zvýhodňuje splátkové firmy. "Podnikatel nesmí zneužívat své silnější postavení - dané logicky tím, že spotřebitel není fakticky schopen prosadit jakékoliv změny smluvních podmínek a že u úvěrových smluv, spotřebitel jedná pod tlakem finanční tísně - k získání nefér výhody," rozhodl soud.

Kde je spravedlnost?

Podle soudu tak i z českého občanského zákoníku vyplývá, že ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky zakázány. "Je nepřípustné, aby se spotřebitel vzdával ve spotřebitelské smlouvě svých práv, v tomto případě dokonce ústavního práva na spravedlivý proces před nezávislým soudem," rozhodl soud.

Podle ostravského soudce Rostislava Krhuta navíc z verdiktu Evropského soudního dvora jednoznačně vyplývá, že soudy mohou kdykoliv přihlížet k neplatnosti rozhodčích doložek.

"Soud proto uzavírá, že rozhodčí nález nezakládá vykonatelnost předmětné pohledávky a daná listina není listinou, na základě které by bylo lze vést výkon rozhodnutí," uvedl soud ve svém verdiktu.


 

Jednostranně nastavené rozhodčí doložky dlouhodobě kritizuje organizace Člověk v tísni, která k tomuto tématu dokonce zřídila speciální web www.rozhodnene.cz. nelíbí se ani kanceláři Veřejného ochránce práv.

"Rozhodčí řízení obecně sice bývá rychlejší a méně formální než klasický soud, ale v mnoha případech je právě u spotřebitelských úvěrů nastaveno tak, že poskytuje nižší záruky spravedlnosti a hrozí větší zneužitelnost," říká Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Poslanci sice plánovali zpřísnit podmínky, nedostali se ale k tomu.

e.centrum.cz/finance/nakupy/clanek.phtml?id=671487