EO Servis je Prolux v bleděmodrém!

27.09.2010 10:08

Doporučuji i všem Proluxovaným, zamyslete se nad níže uvedenými slovy Davida Ondrejkoviče!

Zdroj:https://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/prectete-si-posledni-dohodu-s-eo-servisem

Přečtěte si soudní dohodu s EO Servisem

25.09.2010Jak jsme již informovali zde, byl před soudem dne 21. září 2010 uzavřen smír, s jehož konkrétním obsahem se můžete seznámit zde.

Ačkoli tento smír z hlediska jednoho konkrétního poškozeného řeší vrácení alespoň části jím doposud vynaložených finančních prostředků, včetně vrácení bezdůvodného obohacení EO Servisem, NEOBSAHUJE uznání neplatnosti smlouvy - obsahuje pouze slib EO Servisu, že nemá vůči jednomu konkrétnímu žalobci žádné finanční nároky.

Stejná formulace je obsažena i v části týkající se rozhodčí doložky - EO Servis uznává její neplatnost právě a jedině v tomto konkrétním případě. Všem ostatním bude pochopitelně i nadále tvrdit, že ty jejich rozhodčí doložky jsou platné.


Ačkoli jde v případě této dohody o soudní rozsudek a rizika vyplývající z dosavadních EO Servisem navržených dohod jsou minimalizována, přesto existují a to např. v podobě tříleté lhůty, ve které může EO Servis tuto dohodu znovu napadnout a domáhat se její neplatnosti.


Nemyslíme si, že by EO Servis byl schopen v tuto chvíli uzavřenou dohodu bezprostředně soudně napadnout, ale to jen proto, že stále existuje relativně silný tlak, který je na něj vyvíjen
ze strany poškozených. S každou další takovouto či jinou dohodou tento tlak polevuje a jakákoli ochota EO Servisu k dohodám se snižuje.


Primárně však žádná dohoda neřeší podstatu věci - to, že EO Servis slíbí Vám konkrétně, že ze nějakých jím vnucených podmínek nebude vůči Vám mít žádné další nároky je jen jeho slib - a EO Servis se doposud v tomto ohledu vždy držel hesla "slibem nezarmoutíš" - ale především mu tím uvolňujete ruce k tomu, aby mohl jiným lidem dělat i nadále totéž, co doposud dělal Vám!


Uvědomte si prosím, že i kdyby měl EO Servis své nezamýšlené "smlouvy s klienty" právnicky naprosto neprůstřelné (jakože nemá ani náhodou - viz zde) a přesto by se mu NIKDO nevzdal bez boje - nedělal by to, protože by se mu to prostě nevyplatilo (i vymáhání něco stojí).

A z opačného extrému - i když by neměl EO Servis v ruce vůbec nic (žádný Váš podpis, žádný Váš klik - ani v omylu) a přesto by se našlo dost lidí, kteří mu ochotně platili aniž by se alespoň zkusili účinně bránit - pak by se mu jeho podvody vyplatily ještě více než dosud.

Jakoukoli dohodou dáváte svůj souhlas - ba dokonce podporu tomu, aby nekalé praktiky provozované osobami okolo EO Servisu měly v této zemi i nadále zelenou!


Osobní vsuvka:

Uvědomuji si, že konkrétní žalobci byli v úterý velmi rychle postaveni do nepřehledné situace s nadějí na ukončení letitého sporu a proto jejich jednání v tu chvíli chápu (a vůbec se na ně nezlobím, protože za svého nepřítele považuji osoby okolo EO Servisu a nikoli poškozené, kteří jejich gaunerským praktikám podlehnou), ale s jejich krokem z výše uvedených důvodů nesouhlasím a velmi prosím ostatní poškozené, aby je v žádném případě nenásledovali.