Důvod odročení soudu paní Drahomíry Štěpánkové

05.04.2012 10:02

Občanské sdružení „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“

se sídlem Pětihosty 73,251 67, registrované od 7.7.2010 pod č.j. VS/1-1/80 564/10-R, IČO 22862820, je občanským sdružením zabývajícím se ochranou spotřebitele. Cíle sdružení jsou, jak vyplývá z jeho stanov, především hájení zájmů klientů RK Prolux Consulting Int.s.r.o., jako spotřebitelů. Tato činnost zakládá oprávnění prvého žalobce hájit zájmy spotřebitelů ve smyslu § 25 odst. 2 zákona na ochranu spotřebitele (634/1992 Sb.). www.stop-prolux.net

předsedkyně sdružení Světlana Glaserová, tel.: 606 958 665, stopprolux@seznam.cz

 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1,

Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1.

k rukám Předsedkyni obvodního soudu

JUDr.Janě Červinkové

 

Vážená paní předsedkyně,

obracím se na Vás jako předsedkyně o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám -STOP

 

s podezřením na korupční jednání soudkyně Mgr.Jany Jurečkové s důsledkem její podjatosti při rozhodování sporů mezi společností PROLUX Consulting Int.s.r.o. a klienty poškozenými touto společností

 

paní soudkyně Mgr.Jana Jurečková má 4.4.2012 pod sp.zn. 18 C 262/2010 rozhodovat o

Žalobě na určení neplatnosti smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti mezi

 

žalobcem Drahomírou Štěpánkovou

a

žalovaným společností PROLUX Consulting Int.s.r.o.

 

K výše uvedenému podezření mě dovedly tyto okolnosti:

 

Dne 08.06.2011 v 09:00 hod. (Sp. zn. 18 C 352/2010) Proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 1. Ovocný trh 14, 112 94 jednání ve věci žaloby na určení neplatnosti rozhodčí doložky ve smlouvě o podpoře prodeje nemovitosti mezi žalobkyní Ing. Alenou Řezáčovovou, Bezinková 353/11A, 312 00 Plzeň (bez právního zastoupení) a žalovanou PROLUX Consulting Int. s.r.o. IČ: 267 31 908 sídlo: Praha 1, Václavské náměstí čp. 819/43 Právně zastoupenou advokátem JUDr. Dušanem Rendlem.

 

U tohoto jednání jsem byla přítomna za o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP spolu s dalšími několika členy sdružení z nichž minimálně dva členové Alena Řezáčová a Milada Ledecká jsou o průběhu jednání i o dění před zahájením jednání ochotné podat svědectví. (ostatní jsem zatím neoslovila)

 

Před začátkem jednání jsme všichni společně čekali na chodbě a bavili se, když kolem nás prošla paní soudkyně Mgr.Jurečková a vešla sama do soudní síně. Na chodbě bylo kromě nás ještě hodně lidí a tak bylo jen těžké určit, kdo patří k nám a kdo nikoli.

 

Vzhledem k tomu, že vchod do soudní síně byl za rohem od lavičky, kde jsme seděli, neviděla jsem tedy kdy do síně vstoupil právní zástupce žalované JUDr.Dušan Rendl.

 

Jelikož se ale chvíle, kdy mělo být jednání zahájeno přiblížila, přemístila se naše skupinka blíž ke dveřím a v tom z nich vyšel JUDr.Dušan Rendl.

 

Tohoto člověka jsem nikdy před tím neviděla a že je to advokát Proluxu, jsem zjistila, až když jsme byli všichni vyzváni ke vstupu do jednací síně.

 

Nejsem právník, takže mě ani nenapadlo, že právní zástupce žalované neměl před zahájením jednání v soudní síni co pohledávat.

 

Samosoudkyně Mgr. Jana Jurečková pak ve věci rozhodla tak, že žaloba se zamítá.

 

Jsem přesvědčena o tom, že samosoudkyně Mgr.Jana Jurečková byla při svém rozhodování žalovanou stranou ovlivněna.

 

K tomuto podezření mě dovedla rovněž skutečnost, že JUDr.Jurečková soudila již několik (přesné číslo neznám) sporů mezi společností Prolux a poškozenými klienty a to vždy ve prospěch této společnosti, ačkoli již existuje několik rozsudků od jiných soudců, kteří se přiklonili k názoru,

že smlouvy této společnosti jsou skutečně nevyvážené a neplatné podle §55 obč.z.

 

Dále asi před třemi týdny vyšlo najevo, že dotyčný advokát JUDr. Dušan Rendl vědomě nastolil kolizi zájmů tím, že souběžně zastupuje od r.2008 jednu z klientek poškozených Proluxem a zároveň od r.2011 zastupuje Prolux proti jiným poškozeným klientům. Klientku kterou zastupuje zároveň nepravdivě informoval s evidentním záměrem ji odradit od soudu s Proluxem. Toto jednání advokáta Proluxu samo o sobě vypovídá o tom, čeho je tento člověk evidentně schopen!

 

O této skutečnosti již byla informována Advokátní komora.

 

Z výše uvedeného se lze oprávněně domnívat, že došlo k trestnému činu korupce ze strany žalované společnosti Prolux prostřednictvím advokáta žalované JUDr.Dušana Rendla

vůči Mgr. Janě Jurečkové.

 

Ačkoli to s výše vysloveným podezřením nikterak nesouvisí, ráda bych zde ještě uvedla skutečnost, že vícepresidentem společnosti PROLUX Consulting Int.s.r.o. je jistý Martin Jurenka odsouzený na 7 let 8 měsíců ve známé cause soudce Berky odsouzeného zejména za korupční jednání!

 

Z čehož lze snadno dovodit, že pokud se někdo dopouští korupčního jednání vůči soudům v jiných případech, nelze toto jednání vyloučit ani v tomto projednávaném případu.

 

Zároveň vzhledem k tomu, že četnost sporů mezi společností PROLUX a jejími poškozenými klienty, projednávaných právě soudkyní Mgr.Jurečkovou je podstatně vyšší, než obdobné případy projednávané jinými soudci, chtěla bych Vás požádat, zda by bylo možné poskytnout našemu sdružení informaci o tom, kolik sporů mezi společností PROLUX Consulting Int. s.r.o. a poškozenými klienty bylo u Obvodního soudu pro Prahu 1 projednáváno celkem za období od r. 2006 (včetně caus které zatím nebyly projednávány) a kolik jednání z toho soudila paní Mgr.Jurečková.

 

Děkuji Vám předem, jménem všech poškozených klientů za jakoukoli pomoc při našem boji proti organizovanému zločinu!

O tom, že se o organizovaný zločin skutečně jedná, ačkoli policie ČR je jiného názoru, svědčí autentické příběhy poškozených klientů, které jako předsedkyně sdružení denně řeším

(posílám v příloze)

 

S úctou!

 

V Pětihostech 2.4.2012 Světlana Glaserová