Dostal jsem PLATEBNÍ ROZKAZ

15.09.2010 09:58

 

Elektronický platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Splní-li žalobce všechny formální náležitosti, může soud vydat Platební rozkaz. V něm žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení buďto zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím Platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Po odeslání Odporu je třeba vypracovat podrobné Vyjádření a do 30ti dnů po odeslání Odporu, odeslat Vyjádření rovněž ke stejnému soudu. Odpor i Vyjádření pro Vás vypracujeme.  K sepsání těchto dokumentů potřebuji znát historii Vašeho případu. Tedy data, kdy jste co od Proluxu obdrželi a kdy se co stalo. K tomu naskenované všechny dokumenty odešlete na stopprolux@seznam.cz