DOPISY POSLANCŮM A VLÁDĚ

19.11.2010 12:02

Začala jsem rozesílat dopis, ve kterém žádám poslance a vládu, aby podpořili zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Chtěla jsem Vás požádat, abyste věnovali tomuto problému chvíli svého času a v zájmu včech občanů ČR, napsali na uvedené kontakty Své dopisy! Musíme na ně tlačit. Mám zjištěno, že toto počínání není marné! Opravdu to zabírá! Důkazem toho je O. sdružení Společná obrana! Panu Davidu Ondrejkoviči, se podařilo prosadit do zákonů to co chtěl, jedině díky společným útokům na poslance a vládu!

KONTAKTY:

 

Vláda ČR

Premiér Petr Nečas petr.necas@odsvs.cz

Místopředseda Vlády Karel Schwarzenberg schwarzenbergk@psp.cz

Místopředseda vlády Miroslav Kalousek kalousek@top09.cz

Alexandr Vondra vondraa@senat.cz

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek

Místopředseda vlády Radek Jon

Ministr Spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Ministr práce a sociálních věcí Dr.Ing. Jaromír Drábek

 

Předsedkyně PS

Miroslava Němcová nemcovam@psp.cz

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR

 

Mgr. Aleš Rádl ales.radl@seznam.cz

Ing. Milan Urban urbanm@psp.cz

Ing.František Sivera siveraf@psp.cz

Jan Husák husakj@psp.cz

Ing. František Laudát laudatf@psp.cz

Cyril Zapletal zapletalc@psp.cz

ing.Pavel Hojda hojda@psp.cz

mgr.Stanislav Huml humls@psp.cz

 

Podvýbor pro podnikatelské prostředí

Ing.Jaroslav Plachý plachy@psp.cz

Josef Tancoš tancosj@psp.cz

Mgr. Jan Čechlovský cechlovskyj@psp.cz

Ing. Radim Vysloužil vyslouzilr@psp.cz

Ing. Ladislav Skopal skopal@psp.cz

 

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

Mgr.Karolína Peake peakek@psp.cz

Marek Benda bendam@psp.cz

JUDr Stanislav Grospič grospics@psp.cz

JUDr Jana Kaslová radovaj@psp.cz

JUDr.Stanislav Křeček krecek@psp.cz

 

 

VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU

PhDr Martin Vacek vacekm@psp.cz

MUDr Milada Emmerová emmerovam@psp.cz

Ing.Miroslav Jeník jenikm@psp.cz

RsDr Miroslav Opálka opalkam@psp.cz, opalka.miroslav@seznam.cz

 

 

PETIČNÍ VÝBOR

Michal Babák babakm@psp.cz

Ing.Petr Bendl bendlp@psp.cz

Mgr. Vlasta Bohdalová bohdalovav@psp.cz

Prof.Ing. Václav Cempírek cempirekv@psp.cz

JUDr.Vojtěch Filip filip@psp.cz , ov.budejice@kscm.cz

Mgr.Zdeňka Horníková hornikova@psp.cz

Lenka Kohoutová kohoutoval@psp.cz

 

Text který rozesílám já. (jen pro inspiraci!) Bylo by fajn, kdybyste svůj dopis napsali každý  svými slovy. Třeba Vás napadnou i jiné argumenty. Protože, když budou dostávat identický text, nebudou ho už číst!

 

Vážený pane ministře !

Obracím se na Vás s důvěrou, jako na veřejnou osobu zvolenou občany této země do Vaší nynější funkce.
Ráda bych Vás tímto dopisem upozornila na současný velmi neutěšený stav ochrany práv spotřebitelů v naší zemi, který naprosto neodpovídá skutečnosti, že žijeme ve 21 století v srdci Evropy!
Jedná se konkrétně o to, že zcela v rozporu s doporučením Komise Evropské unie, nebyl doposud do zákonů ČR implementován ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH . Přesto, že implementace tohoto zákazu, byla posledním přáním pana ombudsmana Otakara Motejla, které na půdě parlamentu 10. února tohoto roku vyslovil, nebylo jeho přání doposud vyslyšeno. Ba naopak údajně dokonce sílí tlaky, které se snaží implementaci tohoto zákazu opět upozadit.

Často se v diskusích na internetu i jinde setkáváme s názorem, že „...Za blbost se platí!“
V témže duchu se ostatně odvíjí i osvětová kampaň, díky níž můžeme vidět na každém rohu drahé bilboardy s nápisem " Podepsat můžeš-Přečíst musíš!" a na stéjné téma, byly odvysílány i spoty v ČT. Ano jistě! Mediální osvěta nabádající spotřebitele k obezřetnosti, je jistě chvályhodným, rozhodně však nikoli dostatečným prostředkem!

Co si pomyslíte kupříkladu o kapsáři v MHD, který se dovolává své beztrestnosti s argumentem, že přeci na každém okně v tramvaji je nalepená cedulka "Pozor na kapesní zloděje!" a všichni cestující si to mohli přečíst? A co si pomyslíte o "ruce zákona", která mu tento argument uzná?
Jaký je však rozdíl, mezi kapsářem v tramvaji a realitním makléřem (podomním prodejcem hrnců, pojišťovacím agentem...atd), který naprosto cíleně vstupuje do vašeho domu se záměrem vás oklamat a následně s použitím Rozhodčí doložky okrást? Evidentní je, že rozdíl je pouze v objemu lupu! A také v tom, že kapsář je o poznání méně chráněn zákony!

Tisíce občanů naší země trpí vinou děravých zákonů, tisíce občanů vinou liknavosti předchozí vlády, přichází o statisíce korun, o celoživotní úspory a leckdy i o střechu nad hlavou! Člověk nemusí být ani zadlužen a přeci si NIKDY nemůže být jistý, zda na jeho dveře jednoho dne nezabuší exekutor! Neboť právě tandemy nepoctivých podnikatelů propojených se soukromými rozhodčími soudy a soukromými exekutory, páchají (pod záštitou doslova děravých zákonů) na právně nevzdělaných lidech, naprosto nepředstavitelná zvěrstva!
 
Ráda bych Vás ještě upozornila na nedávný rozsudek, kdy Evropský soud pro lidská práva řešil konkrétní případ pana Pavla Sudy, který v Česku svůj spor u rozhodčího soudu prohrál. Soudci ve Štrasburku ovšem rozhodli, že bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu a stát nyní musí panu Sudovi zaplatit v přepočtu 98 000,- Kč za náklady, které s řízením měl.
Kolik poškozených občanů, se bude ještě muset dovolávat SPRAVEDLNOSTI ve Štrasburku, než naší Vládě dojde, že s takto nastavenými zákony do Evropy prostě NEPATŘÍME?
Děkuji Vám, že jste můj dopis dočetl. Budu doufat, že nezůstanete lhostejný ke zlu páchanému na občanech ČR a při rozhodování o zákazu rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách se přikloníte na stranu spravedlnosti a lidskosti.
S přáním krásného dne a s úctou!

 Za o.s. "stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP"


 Světlana Glaserová , Pětihosty 73, 251 67 Tel.: 606 958 665
 https://cms.stop-prolux.webnode.cz/
https://glaserova.blog.idnes.cz/

  "Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno!“
                                                                 Marcus Tullius Cicero 50 př.n.l.

 

Ještě tentýž den první odpověď, za kterou jménem o.s."STOP" děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi

 

Vážená paní Glaserová,

děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mne obrátila. Nevím, zda jste takto učinila i vůči ostatním poslancům a poslankyním.

I když je tato tématika mimo mou odbornou činnost (jsem místopředsedou výboru pro sociální politiku), mohu učinit intervenci vůči kolegům v hospodářském a ústavněprávním výboru. Musím však konstatovat, že zodpovědnost je především na vládě. Mohu tedy využít i formu interpelace. Ptám se Vás proto, zda mohu v případě interpelace využít Váš mail a zda tento mail obdrželi i poslanci koaliční, včetně členů vlády?

S úctou

Miroslav Opálka
poslanec PS PČR (KSČM)