Co je to ROZHODČÍ DOLOŽKA???

08.07.2010 11:57

Laicky řečeno. Mít ve smlouvě zapracovánu Rozhodčí doložku, znamená dobrovolně se vzdát práva na spravedlivý soud a vydat se na pospas Rozhodčímu soudci. V případě Proluxu, SOUKROMÉMU rozhodčímu soudci, nestanovenému ze zákona!

Tohoto soudce si ovšem určuje sám Prolux a tím pádem je soudce na Proluxu bezprostředně finančně závislý!
Prolux, je tedy vlastně chlebodárcem jím jmenovaného Rozhodčího soudce. A není tedy divu, že tento soudce následně rozhoduje na 100% ve prospěch Proluxu (by byl padlej na hlavu, kdyby tak nerozhodoval), ať už se spor týká čehokoli a nezohledňuje v nejmenším právo klienta na jakoukoli spravrdlnost!

Proti tomuto stavu věcí, se ovšem lze a je třeba se AKTIVNĚ bránit!

Naštěstí již Občanské soudy předběhly ve svých výrocích zákonodárce a vynášejí své rozsudky ve prospěch SPOTŘEBITELŮ!!! Tedy v souladu s doporučeními Komise EU na ochranu spotřebitele!

Nenechte se zmást větou uvedenou v závěru rozhodčího nálezu, že se proti němu nelze odvolat - tato věta vyplývá pouze z toho, že vyšší (odvolací) stupeň u podvodníků již neexistuje :-)

Rozhodčí nález není ničím jiným než soukromým právním názorem soukromé osoby! Jeho nebezpečí spočívá pouze v tom, že pokud jeho platnost nenamítnete u soudu, stává se exekučně vykonatelným.

Rozhodčí nález je tedy nutno soudně zrušit! Je to (laicky řečeno) v podstatě totéž co odvolání, jen se to jinak jmenuje!Pokud tedy podobný nesmysl dostanete - nelekejte se a bezodkladně podejte žalobu na zrušení rozhodčího nálezu spolu s návrhem na odložení vykonatelnosti - díky flagrantnímu porušení zákonů - zejména zákona o rozhodčím řízení se nemusíte obávat, že by Vám nebylo vyhověno.