Co je to ROZHODČÍ DOLOŽKA???

04.07.2010 09:18

Laicky řečeno. Mít ve smlouvě zapracovánu Rozhodčí doložku, znamená dobrovolně se vzdát práva na spravedlivý soud a vydat se na pospas Rozhodčímu soudci. V případě Proluxu, SOUKROMÉMU rozhodčímu soudci, nestanovenému ze zákona!

Tohoto soudce si ovšem určuje sám Prolux a tím pádem je soudce na Proluxu bezprostředně finančně závislý!
Prolux, je tedy vlastně chlebodárcem jím jmenovaného Rozhodčího soudce. A není tedy divu, že tento soudce následně rozhoduje na 100% ve prospěch Proluxu (by byl padlej na hlavu, kdyby tak nerozhodoval), ať už se spor týká čehokoli a nezohledňuje v nejmenším právo klienta na jakoukoli spravrdlnost!

Proti tomuto stavu věcí, se ovšem lze a je třeba se AKTIVNĚ bránit!

Naštěstí již Občanské soudy předběhly ve svých výrocích zákonodárce a vynášejí své rozsudky ve prospěch SPOTŘEBITELŮ!!! Tedy v souladu s doporučeními Komise EU na ochranu spotřebitele!