Co je to Naléhavý právní zájem?

04.08.2010 16:17

Tento pojem znamená v právnickém jazyce nebezpečí, které Vám hrozí, pokud soud nerozhodne o neplatnosti smlouvy. Soudy totiž občas namítají, že pokud po dotyčném zatím nikdo nic nechce, nelze prokázat dostatek naléhavého právního zájmu. Je to asi obdobný argument, jako kdyby jste přišli na Policii s tím, že Vás někdo sleduje a vyhrožuje Vám a Policie by Vám řekla, aby jste tam přišli a nahlásili to až Vás zastřelí - do té doby, že nemáte dostatek naléhavého právního zájmu. Vypadá to jako nesmysl, ale jak víme, občas se to stává.

převzato z:  https://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/souhrn-nejdulezitejsich-informaci/opakovani_-par-argumentu

 

ODŮVODNĚNÍ NALÉHAVOSTI PRÁVNÍHO ZÁJMU

Naléhavý právní zájem na podání negativní určovací žaloby je namístě odůvodnit potřebou postavit najisto existenci závazku k plnění. Naléhavý právní zájem musí být v žalobě zcela konkrétně popsán.

Žalobce musí především tvrdit (a v řízení posléze prokazovat), že na jeho straně existuje reálná obava, že žalovaný na něm bude sporné plnění skutečně požadovat.

Tuto povinnost naplní třeba tím, že uvede a doloží, že žalovaný jej již vyzval k plnění sporného závazku. Zároveň v žalobě nesmí chybět tvrzení, že žalovaný svoji hrozbu ještě nerealizoval a žaloba na plnění dosud nebyla podána. Naléhavý právní zájem na určovací žalobě totiž není dán za situace, kdy již byla podána žaloba na plnění sporného závazku. Žaloba na určení neexistence sporného plnění je totiž žalobou "předběžnou", proto nemůže přímé žalobě na plnění konkurovat. Nikdo nemůže nutit soudy k tomu, aby se ve dvou různých řízeních zabývaly v podstatě týmž nárokem. Ve chvíli, kdy je podána žaloba na plnění sporného nároku, je třeba vzít žalobu na určení (ne)existence takového nároku zpět. Jinak soud určovací žalobu zamítne pro nedostatek naléhavého právního zájmu.

Žalobce však musí zároveň tvrdit a prokazovat, že jej nejistota ohledně existence sporného závazku poškozuje. Například tím, že musí udržovat dostatek volných finančních prostředků pro případ prohry v budoucím sporu a nemůže tyto prostředky využít jiným, výhodnějším způsobem. Pokud žalobce takovou skutečnost nebude tvrdit či neprokáže, opět se vystaví riziku, že jeho určovací žaloba bude pro nedostatek naléhavého právního zájmu zamítnuta.

Pro použití sporu s Proluxem, jsem tedy Naléhavost právního zájmu, odůvodnila takto:

 

Na mé straně jako žalobce existuje obava, že žalovaný bude na mě skutečně požadovat plnění Smluvních ujednání v případě, že  prodám nemovitost svépomocí, či s jinou RK,  použije proti mně rozhodčí doložky a bude po mě provizi vymáhat. Žalovaný sice svoji hrozbu ještě nerealizoval a žaloba na plnění nebyla dosud podána.

Jako klient vázaný touto smlouvou, se ale cítím být v nejistotě, neboť musím udržovat dostatek volných finančních prostředků, pro případ prohry v budoucím sporu a nemohu tyto prostředky využít jiným výhodnějším způsobem.

Touto Smlouvou s Rozhodčí doložkou, se cítím být rovněž omezena ve svých právech nakládat volně se svým majetkem, aniž bych se vystavovala hrozbě sankcí ze strany žalované (tedy Proluxu).