Českomoravská realitní a.s

27.07.2011 16:19

Dotazník pro realitní kanceláře vypracovalo o.s. „Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“ IČO 22862820, Světlana Glaserová, Pětihosty 73, 251 67, stopprolux@seznam.cz,  606 958 665

 

(odpovědi na otázky jsou vyjádřením názoru konkrétní osoby a nikoli níže uvedené RK, jako celku)

Myslíte si, že je nutné, aby zprostředkovatelská smlouva obsahovala informace, které jsou pro klienta nesrozumitelné? Nebo si myslíte, že stačí několik málo bodů, které pochopí každý člověk bez právního vzdělání? 

* Pro zahájení spolupráce není potřeba komplikovaný dokument. Stačí jasně určit kdo prodává/pronajímá, specifikace nemovitosti, určení provize a rozsah spolupráce ve smyslu co bude RK poskytovat za služby, výhradně/nevýhradně a doba na kterou je spolupráce sjednána. Českomoravská realitní a.s. má smlouvy  v tomto duchu jako jednostránkový dokument.

 

Myslíte si, že by makléř, se kterým klient vyplňuje zprostředkovatelskou smlouvu, měl znát obsah té smlouvy a měl umět ho klientovi vysvětlit?

* :o)  tak to je snad samozřejmé, že ano.

 

Myslíte si, že k tomu aby měla RK nárok na provizi z prodeje,  je dostačující, když pouze umístí inzerát na  webových realitních serverech a dále se již o klienta nestará a neprojevuje žádnou součinnost při prodeji?

*zprostředkovatelská odměna je za to, že zprostředkovatel  zajistí třetí osobu, která nemovitost koupí. Jak to zajistí je na něm. Spíše je důležité jak je sjednán rozsah služeb RK ve zprostředkovatelské smlouvě. Činnost, kterou popisujete se rovná spíše činnosti inzertní agentury, nikoliv realitní a v tomto smyslu by měla být nastavena i výše provize. V tomto je chyba na straně prodávajících, kteří všeobecně  preferují nic nepodepisovat, nebo se o takové věci na začátku nezajímají.

 

Myslíte si, že když makléř nenutí klienta k podpisu smlouvy násilím, ale pouze mu lže stran exkluzivity smlouvy, že se nejedná o podvod?

* jednoznačně se dle našeho názoru jedná o podvodné jednání. Doporučujeme klientům v případě, že smlouvě nerozumí ať ji nepodepisují. Zprostředkovatelská smlouva může být velmi jednoduchá a jakékoliv komplikované texty často pouze napomáhají k realizaci podvodu.

 

Myslíte si, že je u RK normální, když vede stovky soudních sporů se svými klienty?

* ne. Je hlavně nenormální, jak může na trhu fungovat.

 

Slyšeli jste někdy o realitní kanceláři Prolux Consulting Int.s.r.o. ?  (dále jen Prolux)

* bohužel ano

 

Kde jste se o ní dozvěděli?

* v souvislosti s jejich podvodným jednáním, kdy jsme mnoha jejím klientům, se kterými jsme následně spolupracovali na prodeji jejich nemovitostí pomáhali s vyřešením jejich vztahu s Proluxem. Ve většině případů bylo naše právní oddělení úspěšné.

 

Znáte  někoho, kdo s Proluxem podepsal smlouvu? Nebo máte snad dokonce osobní zkušenost?

* ano, mnoho. Viz předcházející otázka

 

Jak jste byli Vy, nebo dotyčná osoba se spoluprací s Proluxem spokojeni?

*jak můžete být spokojena s podvodníky?

 

Myslíte si, že obchodní praktiky RK Prolux mohou škodit ostatním realitním kancelářím a odrazovat klienty od spolupráce s realitními kancelářemi všeobecně?

* jednání Proluxu velmi poškozuje již tak negativně vnímaný obor. Je velmi velké množství RK, které na neregulovaném trhu poškozují jméno ostatním, ale Prolux je opravdu tragedie a je neuvěřitelné, jak dlouho na trhu stále funguje.

 

Myslíte si, že by se Vaše RK, mohla v budoucnu inspirovat praktikami RK Prolux?

* používáme je jako odstrašující příklad.

 

Jste ochotni se veřejně distancovat od obchodních praktik RK Prolux Consulting Int. s.r.o.???

* ve smysluplné aktivitě určitě ano. Myslím, že je to dokonce důležité, aby takové jednání bylo veřejně odsouzeno.

 

Vaše vlastní postřehy:

* na českém realitním by pro začátek stačilo jasně pro činnost RK nadefinovat parametry spolupráce s klienty tak, aby nemohlo dojít k jejich klamání. Hlavně chybí jednoduchá základní pravidla, která by uklidnila nedůvěru při spolupráci s RK.

Například:

- smlouva musí mít jednoznačně uvedeno výhradní/nevýhradní – žádné skryté podmínky

- RK nesmí nabízet nemovitost bez písemného oprávnění – smlouvy (nebude docházet ke skládání záloh bez dohody s majitelem a  klamání majitelů i kupujících při domlouvání rezervace)

- stanovit  kdy se zúčtovává provize a do té doby se finanční prostředky klientů nesmí použít  na jiné účely, musí být samostatně účtovány a vedeny odděleně od ostatních prostředků RK. (průhlednost a rychlá kontrola)

V případě porušení stanovit jasnou trestní odpovědnost statutárních zástupců RK nebo makléřů.

 

Činnosti podvodných RK hodně napomáhají sami klienti, kteří nevěnují dostatečnou pozornost zahájení prodeje, zejména s kým na prodeji budou spolupracovat. Inzerát si mohou dát sami, ale to většinou nestačí. Poté je proto potřeba věnovat velkou pozornost tomu jaká RK a za jakých podmínek bude prodej zajišťovat. Zde majitelé často selhávají a následně si stěžují, že je někdo podvedl. RK, které nabízejí transparentní spolupráci majitelé často bohužel odmítají a raději věří slibům rychlých peněz a žádných závazků.

 

**********

Název, sídlo RK:

Českomoravská realitní a.s., Hlavní 4, Praha 4, www.cmr.cz

 

Na otázky odpovídal

Petr Vosmík, předseda představenstva