Century 21 Diamond Říčany

27.07.2011 16:51

Dotazník pro realitní kanceláře vypracovalo o.s. „Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“ IČO 22862820, Světlana Glaserová, Pětihosty 73, 251 67, stopprolux@seznam.cz,  606 958 665

 

(odpovědi na otázky jsou vyjádřením názoru konkrétní osoby a nikoli níže uvedené RK, jako celku)

Myslíte si, že je vhodné, aby zprostředkovatelská smlouva obsahovala informace, které jsou pro klienta nesrozumitelné? Nebo si myslíte, že stačí několik málo bodů, které pochopí každý člověk bez právního vzdělání? 

Stačí několik málo bodů, které pochopí každý

Myslíte si, že by makléř, se kterým klient vyplňuje zprostředkovatelskou smlouvu, měl znát obsah té smlouvy a měl umět ho klientovi vysvětlit?

Ano

Myslíte si, že k tomu aby měla RK nárok na provizi z prodeje,  je dostačující, když pouze umístí inzerát na  webových realitních serverech a dále se již o klienta nestará a neprojevuje žádnou součinnost při prodeji?

RK by měla o klienta pečovat

Myslíte si, že výraz Exkluzivní, či Výhradní smlouva znamená u všech realitních kanceláří více méně totéž, nebo Vám tento výraz připadá, jako velmi neurčitý a mlhavý, takže je lepší ho ve smlouvách nepoužívat.

Možná je lepší výraz exkluzivní nepoužívat

Myslíte si, že většina klientů ví, co zhruba znamená výraz-exkluzivní smlouva?

Myslím,že neví

Myslíte si, že když makléř nenutí klienta k podpisu smlouvy násilím, ale pouze mu zatajuje skutečnosti stran exkluzivity smlouvy, že se nejedná o podvod?

Ano. Nemělo by se nic zatajovat

Myslíte si, že je u RK normální, když vede stovky soudních sporů se svými klienty?

Myslím,že to rozhodně není normální a navíc to hází špatné světlo na všechny RK

Slyšeli jste někdy o realitní kanceláři Prolux Consulting Int.s.r.o. ?  (dále jen Prolux)

Ano

Kde jste se o ní dozvěděli?

Od známých

Znáte  někoho, kdo s Proluxem podepsal smlouvu? Nebo máte snad dokonce osobní zkušenost?

Pouze z doslechu

Jak jste byli Vy, nebo dotyčná osoba se spoluprací s Proluxem spokojeni?

Hrůza

Myslíte si, že obchodní praktiky RK Prolux mohou škodit ostatním realitním kancelářím a odrazovat klienty od spolupráce s realitními kancelářemi všeobecně?

Jistě

Myslíte si, že by se Vaše RK, mohla v budoucnu inspirovat praktikami RK Prolux?

Doufám,že ne!:)

Jste ochotni se veřejně distancovat od obchodních praktik RK Prolux Consulting Int. s.r.o.???

Spíše AnoJ

 

Vaše vlastní postřehy:

 

Název, sídlo RK……Century 21 Diamond Říčany

Na otázky odpovídal

(titul jméno příjmení funkce v RK)………Kamila Penčič