Century 21-Stejskal

27.07.2011 16:13

 

Dotazník pro realitní kanceláře vypracovalo o.s. „Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“ IČO 22862820, Světlana Glaserová, Pětihosty 73, 251 67, stopprolux@seznam.cz,  606 958 665

 

(odpovědi na otázky jsou vyjádřením názoru konkrétní osoby a nikoli níže uvedené RK, jako celku)

Myslíte si, že je vhodné, aby zprostředkovatelská smlouva obsahovala informace, které jsou pro klienta nesrozumitelné? Nebo si myslíte, že stačí několik málo bodů, které pochopí každý člověk bez právního vzdělání? 

 

Myslíte si, že by makléř, se kterým klient vyplňuje zprostředkovatelskou smlouvu, měl znát obsah té smlouvy a měl umět ho klientovi vysvětlit?

 

Myslíte si, že k tomu aby měla RK nárok na provizi z prodeje,  je dostačující, když pouze umístí inzerát na  webových realitních serverech a dále se již o klienta nestará a neprojevuje žádnou součinnost při prodeji?

 

Myslíte si, že výraz Exkluzivní, či Výhradní smlouva znamená u všech realitních kanceláří více méně totéž, nebo Vám tento výraz připadá, jako velmi neurčitý a mlhavý, takže je lepší ho ve smlouvách nepoužívat.

 

Myslíte si, že většina klientů ví, co zhruba znamená výraz-exkluzivní smlouva?

 

Myslíte si, že když makléř nenutí klienta k podpisu smlouvy násilím, ale pouze mu zatajuje skutečnosti stran exkluzivity smlouvy, že se nejedná o podvod?

 

Myslíte si, že je u RK normální, když vede stovky soudních sporů se svými klienty?

 

Slyšeli jste někdy o realitní kanceláři Prolux Consulting Int.s.r.o. ?  (dále jen Prolux)

 

Kde jste se o ní dozvěděli?

 

Znáte  někoho, kdo s Proluxem podepsal smlouvu? Nebo máte snad dokonce osobní zkušenost?

 

Jak jste byli Vy, nebo dotyčná osoba se spoluprací s Proluxem spokojeni?

 

Myslíte si, že obchodní praktiky RK Prolux mohou škodit ostatním realitním kancelářím a odrazovat klienty od spolupráce s realitními kancelářemi všeobecně?

 

Myslíte si, že by se Vaše RK, mohla v budoucnu inspirovat praktikami RK Prolux?

 

Jste ochotni se veřejně distancovat od obchodních praktik RK Prolux Consulting Int. s.r.o.???

 

Vaše vlastní postřehy:

 Souhlasíme se vším co je výše uvedené a připojujeme se k distancování od praktik  RK Prolux.

 

 RK -  Century 21 – Stejskal, Kanovnická 9, České Budějovice Věra Gruntová -  asistentka