Byla na mne uvalena Exekuce! Dá se ještě něco dělat?

04.07.2010 12:59

Udělala jsem všechny potřebné kroky, které byly uvedeny na serveru antiprolux, včetně podání trestního oznámení na společnost PROLUX. Přesto na mě byla rozhodnutím sopudu uvalena exekuce. Dá se ještě vůbec nějak bránit?

Určitě se musíte bránit!!!!! Je škoda, že jste neuplatnila své právo na odvolání proti rozhodčímu nálezu! Ale ani nyní není vše ztaceno! Musíte ovšem jednat strašně rychle!

Potřebujete li právní pomoc a nemáte svého spolehlivého právníka, můžete se obrátit na

o.s."Help" Fabio Jungmann Fiory    info@podvedeni.cz tel.: 774 979 727   

Doporučení ze stránek pana Ondrejkoviče:

  1. Pokud na vás byla jako na klienta podána rozhodčí žaloba a čekáte na vydání rozhodčího nálezu od rozhodce, musíte začít bezpodmínečně konat! Pokud budete nečinní, případně si nebudete vyzvedávat doporučenou korespondenci, jen si uškodíte a otevřete cestu exekutorům do vašeho bytu a k vašemu (a nejen vašemu) majetku. Nečinnost se v tomto případě pokládá za souhlas s žalobou a ztrácíte všechny možnosti obrany do budoucna.
  2. Je nutné ohlídat si lhůty, které od rozhodce dostanete k vyjádření, a včas své vyjádření k žalobě doporučeně poslat, nejlépe ovšem s pomocí právníka (v rámci občanského sdružení možno za sdílenou cenu). Nesnažte se cokoliv řešit s EO servisem (V našem případě s Proluxem) nebo s rozhodcovskou společností telefonicky. Je to jen ztráta času, ničeho nedocílíte a nebudete mít pro budoucí soud písemné důkazy. Vše zásadně písemně, doporučeně a s kopií, kterou si uschovejte
  3. Pokud již ve vašem případě byl rozhodcem vydán rozhodčí nález a ten potvrdil bez ohledu na vaše námitky nárok  na finanční plnění, potom od této chvíle existuje exekuční titul. Na základě toho může Prolux požádat místně příslušný soud o povolení výkonu rozhodnutí, tedy exekuce. Nyní máte dvě možnosti. Pokud máte slabé nervy, zaplatíte, přispějete tak k zvýšení životní úrovně lidí stojících za Proluxem a budete se snažit rychle zapomenout. V případě, že chcete pokračovat v obraně, potom požádejte svého právníka, aby opět k místně příslušnému soudu  podal bez zbytečného odkladu (při otálení riskujete,že k exekuci dojde než stihnete něco udělat) návrh na odklad výkonu rozhodnutí a současně žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. Obojí je nutno důkladně a hlavně právně relevantně zdůvodnit a to může udělat jen právník ve spolupráci s vámi. Sami to rozhodně nezvládnete!
    Pokud to uděláte dobře, soud by měl jednak pozastavit výkon rozhodnutí (exekuci) a jednak rozhodnout ve váš prospěch s výsledkem, že rozhodčí nález byl shledán závadným a proto se v plném rozsahu zrušuje. Není tedy pravdou, že podpisem smlouvy s rozhodčí doložkou jste definitivně ztratili možnost obrany před řádným soudem.