Alfons

06.06.2010 07:20

Fyzické násilí na člověku se odsuzuje. Když napadne silnější slabšího je to silně odsuzované. A když ještě k tomu útočník použije své znalosti z bojových umění je to odporné a je to ze zákona zakázané.
Ale když položí na lopatky PRÁVNĚ silnější a znalejší občan druhého, který má slabé právní vědomí, považují to právníci, soudci atp. za úspěch. Že je to vlastně násílí je ani nenapadne. Je to svinstvo a sprosťárna a legalizované násilí na občanech.

V případě PROLUXU tento používá služeb silné právnické mafie. Ale vše je podle zákona a stát to akceptuje. Stát nechává VĚDOMĚ likvidovat občany právnickými mafiány.Je to evidentně právní násilí na prakticky bezbranných občanech, kteří v zoufalství hledají pomoc u členů téže mafie, která občany znásilňuje. Občan pak platí jednak násilníkům a také jejich rádobyochráncům.
Vše je podle platných zákonů a práva, prohlašuje hrdě náš právní stát.

Rozhodčí řízení-unisono koncert právnické mafie. Posledním úderem promovaného satanáše na buben je občánkovi sťata hlava pod gilotinou. Účet za jeho popravu psaný krví popraveného je odeslán jeho příbuzným s vyhrůžkou exekuce při nezaplacení.

Blokovaný duševní konflikt vzniká tehdy, je-li to co je důvěrně známé, co je v životě běžné, nebo to co s jistotou očekáváme, náhle přerušeno událostí, která je vnímána jako šokující, zatímco tělo a nervový systém se nacházejí ve stavu snížené rezistence, případně síly.
Nejčastějším důvodem, proč se trauma stane blokovaným duševním konfliktem je to, že pacient neměl v momentě konfliktu možnost prožívat anebo vyjádřit své pocity. Většinou je to dáno tím, že v daném okamžiku se pacient nacházel, co se týče jeho emocionální reality, v nebezpečí života, a prožíváním tohoto pocitu by se nebezpečí ještě zvýšilo.
Pozn.: totu metodou nás ničí denně media, která nám sdělují krkolomná, pro nás naprosto nelogická a nepochopitelná nařízení EU, vlády, právnikcké kauzy atp.