Oznámení o ukončení platnosti smlouvy po roce jejího trvání, respektive 2 měsíce před skončením doby platnosti.

08.07.2010 11:19

Důležité odesílat tak, aby byl tento dopis DORUČEN Proluxu nejpozději den před započetím dvouměsíční výpovědní lhůty.Tedy kupříkladu, když jste podepsali 15.7. 2010, musí být tento dopis doručen nejpozději 15.5.2011. Tyto dopisy posílejte vždy DOPORUČENĚ a s DODEJKOU, která se vám vrátí a kteá je důkazem o tom, kdy byl dopis doručen, be ohledu na to kdy byl převzat!

 

 

Prolux Consulting Int, s.r.o.

Vážená paní

Valentová Karolina

Generální ředitel

Václavské nám. č.p. 819/43

110 00 Praha 1

 

 

 

 

 

 

V …………………………., dne …………………………číslo smlouvy..................................

 

Věc: Oznámení

 

 

 

Vážení,

 

Oznamuji vám, že dle článku III. Trvání smlouvy , Smlouvy o podpoře prodeje

 

uzavřené dne…………………….

 

mezi

Prolux Consulting Int.,s.r.o., Václavské nám. č.p. 819/43, 110 00 Praha 1, IČ 26731908, DIČ CZ26731908, zaps. v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C vložka 90209

 

a

 

 

………………………..

 

že ve sjednané lhůtě trvám na neprodloužení smlouvy

 

a zároveň vás vyzývám k odstranění údajů o předmětné nemovitosti ze všech vašich serverů k datu ukončení smlouvy.

 

Zároveň odvolávám souhlas s nakládáním s mými osobními údaji a požaduji odstranění z vaší evidence.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Dne…………………………………………………