Źádost o ukončení platnosti smlouvy na podporu prodeje nemovitosti

13.06.2010 13:57

číslo sml.............

 

Uzavřené dne.............

 

mezi mnou......jméno příjmení, adresa

 

a makléřem.....Jméno příjmení (pokud víte) jako zplnomocněným zástupcem Realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908, DIČ: CZ26731908

 

 

Výše specifikovaná smlouva byla uzavřena na dobu 12 měsíců.

Žádám Vás tedy tímto ve smluvně ujednaném termínu dvou měsíců před vypršením platnosti smlouvy, o ukončení platnosti této smlouvy ke dni............!

 

Žádám Vás zároveň o vyjádření k mé žádosti do 7 dnů od doručení této žádosti! Pokud nebude na mou žádost v tomto termínu sděleno Vaše stanovisko, považuji Vaše mlčení za souhlas a smluvní vztah mezi mnou a Realitní kanceláří Prolux Consulting Int. s.r.o. Za ukončený .

 

Žádám Vás zároveň, aby veškeré fotografie a informace týkající se mojí nemovitosti, byly ze všech Vašich inzertních serverů k datu ukončení smluvního vztahu, odstraněny!

 

 

 

V..........................Dne......................Jméno Příjmení Podpis.................................