Re: neplatný rozhodčí nález a promlčecí doba

Josef Horáček | 01.12.2013

Proti Rozhodčímu nálezu jsem podal žalobu soudu p zrušení rozhodčího nálezu soudem pro neplatnost rozhodčí doložky.Soud žalobě vyhověl.Nyní věřitel podal žalobu
o pokračování řízení i když zrušený rozhodčí nález nabyl
právní moci.jak se bránit

Přidat nový příspěvek