neplatný rozhodčí nález a promlčecí doba

Marie Horová, JUSOS@volny.cz | 07.12.2011

Dotaz: soud pravomocně zrušil rozhodčí nález - platební rozkaz z důvadu vady předmětné smlouvy, kde strany neujednaly řešení sporu rozhodčím řízením.

Věřitel navrhl soudu pokračování v řízení před soudem I. stupně a protistrana namítá promlčení. Je judikát o tom, že po dobu vydání rozhodčího nálezu - jeho zrušení se staví promlčecí doba?

Přidat nový příspěvek