Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

host | 09.11.2010

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách:

https://is.muni.cz/th/170341/pravf_m/dp-rozhodci_dolozky_ve_spotrebitelskych_smlouvach-FH.doc

nebo

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:174Idyldo5MJ:is.muni.cz/th/170341/pravf_m/dp-rozhodci_dolozky_ve_spotrebitelskych_smlouvach-FH.doc+konec+rozhod%C4%8D%C3%AD+dolo%C5%BEky+ve+smlouv%C3%A1ch&cd=9&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a

Přidat nový příspěvek